ข่าวภาคเหนือ » ภาคเอกชนเตรียมผลักดันกัญชาสายพันธุ์ไทยสู่ตลาดโลก หลังลงทุน 70 ล้านตั้งโรงเรือนปลูกระบบอินทรีย์ใหญ่สุดเอเชียแปซิฟิก ร่วมกับ ม.แม่โจ้

ภาคเอกชนเตรียมผลักดันกัญชาสายพันธุ์ไทยสู่ตลาดโลก หลังลงทุน 70 ล้านตั้งโรงเรือนปลูกระบบอินทรีย์ใหญ่สุดเอเชียแปซิฟิก ร่วมกับ ม.แม่โจ้

13 ธันวาคม 2021
225   0

Spread the love

ภาคเอกชนเตรียมผลักดันกัญชาสายพันธุ์ไทยสู่ตลาดโลก หลังลงทุน 70 ล้านตั้งโรงเรือนปลูกระบบอินทรีย์ใหญ่สุดเอเชียแปซิฟิก ร่วมกับ ม.แม่โจ้

จากกรณีที่เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 64 นายแพทย์ ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโรงเรือนปลูกกัญชาในระบบเกษตรอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ด้วยจำนวนการปลูกทั้งสิ้น 24,000 ต้น บนพื้นที่ 6.25 ไร่ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตปลูกกัญชา สนับสนุนงบประมาณ 70 ล้านบาท ในการสร้างโรงเรือนและติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดำเนินการวิจัยพัฒนาการปลูกกัญชาและเก็บเกี่ยวช่อดอกเพื่อส่งมอบให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

นางอิสรีย์ ณ น่าน ผู้บริหารบริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด เปิดเผยถึงความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่า สืบเนื่องจากการที่หน่วยงานรัฐมีการปรับแก้กฎหมายปลดล็อกให้ชิ้นส่วนของต้นกัญชายกเว้นช่อดอก ที่ปลูกโดยได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทางบริษัทฯ มีเป้าหมายและมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างสูงในการที่จะผลักดันกัญชาสายพันธุ์ไทยสู่ตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกัญชาที่ปลูกในระบบอินทรีย์ที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดต่างประเทศเพื่อนำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้มีการหารือร่วมกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งถือเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทยที่มีองค์ความรู้เชี่ยวชาญในการวิจัยพัฒนาปลูกกัญชาระบบเกษตรอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ กระทั่งเกิดเป็นโครงการความร่วมมือนี้

ภายใต้ความร่วมมือนี้ทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณสร้างโรงเรือนและติดตั้งอุปกรณ์ทั้งสิ้น 70 ล้านบาท เพื่อปลูกกัญชาจำนวน 24,000 ต้น บนพื้นที่ 6.25 ไร่ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งโรงเรือนปลูกกัญชาในระบบเกษตรอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้กัญชาที่ปลูกเป็นสายพันธุ์แม่โจ้ 03 ซึ่งทางศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทำการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์จากพันธุ์อิสระ 01 ให้มีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และสามารถเจริญเติบโตได้ดี รวมทั้งให้ผลผลิตกัญชาที่มีคุณภาพ

เบื้องต้นคาดว่ากัญชาที่ปลูก 24,000 ต้นในครั้งนี้น่าจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณเดือน มี.ค. 65 โดยผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้นั้น ในส่วนของช่อดอกทั้งหมดจะส่งมอบให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อผลิตยารักษาโรคและใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

ขณะที่ในชิ้นส่วนอื่นๆ ของต้นกัญชา ทั้งลำต้น, ใบ, กิ่งก้าน และราก ซึ่งสามารถนำไปประกอบอาหารหรือส่วนประกอบของยาแผนโบราณ รวมทั้งแปรรูปหรือสกัดสารสำคัญไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้นั้น ผู้บริหารบริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด ระบุว่า ทางบริษัทฯ จะเก็บเกี่ยวนำไปจำหน่ายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ ที่เบื้องต้นมีผู้ซื้อที่แสดงความต้องการสั่งจองทุกชิ้นส่วนของต้นกัญชาแล้วเป็นจำนวนมากและราคาค่อนข้างสูง ทั้งที่ยังเพิ่งเริ่มปลูกและยังไม่รู้ว่าผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้จะมีปริมาณเท่าใด

ในส่วนของใบสดติดก้านความชื้นไม่เกิน 10% เบื้องต้นราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 30,000 บาท ซึ่งนอกจากโรงเรือนปลูกแล้ว ในอนาคตทางบริษัทฯ มีแผนงานระยะต่อไปที่จะขยายร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย ดำเนินการตั้งโรงสกัดสารสำคัญจากชิ้นส่วนต้นกัญชาด้วย เพื่อการศึกษาวิจัย รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและสะดวกในการส่งออกต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนอีกนับร้อยล้านบาท

ด้านศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือนี้ ทางบริษัทได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโรงเรือนปลูกอัจฉริยะ (Smart Farming) พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ในวงเงินงบประมาณ 70 ล้านบาท บนเนื้อที่ 6.25 ไร่ ปลูกกัญชารวมทั้งสิ้น 24,000 ต้น ถือเป็นโรงเรือนปลูกกัญชาในระบบเกษตรอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

ตามความร่วมมือนี้นอกเหนือจากผลผลิตที่ส่งมอบให้หน่วยงานสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แล้ว ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ประโยชน์ในการทดสอบและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาไทย รวมทั้งได้ทดสอบวิจัยพัฒนาระบบการปลูกพืชอินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นโอกาสของบุคลากรและนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติจริงให้ความรู้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาภาคการเกษตรในภาพรวมของประเทศต่อไป