ข่าวภาคเหนือ » บก.คฟป.ทภ.3 สน.รายงานสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละออง พบ ต.ระแหง อ.เมือง จังหวัดตาก เริ่มมีค่า PM 2.5 และ ค่า AQI อยู่ในระดับเฝ้าระวัง

บก.คฟป.ทภ.3 สน.รายงานสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละออง พบ ต.ระแหง อ.เมือง จังหวัดตาก เริ่มมีค่า PM 2.5 และ ค่า AQI อยู่ในระดับเฝ้าระวัง

3 ธันวาคม 2021
320   0

Spread the love

 กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้ารายงานสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละออง พบ ต.ระแหง อ.เมือง จังหวัดตาก เริ่มมีค่า PM 2.5 และ ค่า AQI อยู่ในระดับเฝ้าระวัง

จากการที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ติดตามสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหลือ ล่าสุดพบว่า  สภาพอากาศมีค่า PM 2.5 ระหว่าง 17 – 44 มก./ลบ.ม. โดยมีค่าเฉลี่ยมากสุดที่ ต.ระแหง อ.เมือง จว.ต.ก. ,ค่า PM 10 อยู่ระหว่าง 22 – 67 มก./ลบ.ม. โดยมีค่าเฉลี่ยมากสุด ที่ ต.ในเมือง อ.เมือง จว.พ.ล.และ ค่า AQI มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 17 – 76 มก./ลบ.ม. โดยมีค่าเฉลี่ยมากสุด ต.ระแหง อ.เมือง จว.ต.ก. นอกจากนี้ยังพบจุดความร้อน จำนวน 88 จุด โดยพบในพื้นที่เกษตร  67   จุด,พื้นที่ป่าสงวน  6   จุด,เขต สปก. 6 จุด, พื้นที่ริมทาง  3 จุด และพื้นที่ชุมชนและอื่นๆ  6 จุด

นอกจากนี้สภาพอากาศโดยรวมของภาคเหนือ ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1 – 2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 13 – 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 4 – 10 องศาเซลเซียส

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดการเผาในพื้นที่โล่งแจ้ง เผาเศษวัชพืช เผาขยะ ในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2565 เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  เศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว ตลอดจนเฝ้าระวังการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่