ข่าวภาคเหนือ » เชียงใหม่ นำทีมแพทย์ ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 แก่บุคลากรภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ นำทีมแพทย์ ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 แก่บุคลากรภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

3 ธันวาคม 2021
261   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ นำทีมแพทย์สาธารณสุข ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แก่ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ

ที่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมบุคลากรทางการแพทย์มาให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่ทำงานอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  รวมถึงพี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ามาใช้บริการ  เนื่องจากศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ราชการ ซึ่งแต่ละวันจะมีประชาชนจากทั่วทุกพื้นที่เดินทางเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก  ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการตรวจคัดกรองเชิงรุก  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนที่มาใช้บริการ

ทั้งนี้ การเร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกในสถานที่ทำงานซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคนั้น เป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคัดกรองผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ และนำเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างเร็วที่สุด  ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการกระจายตัวของเชื้อขยายเป็นวงกว้าง  โดยการตรวจครั้งนี้ เป็นตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK แก่ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดฯ รวมถึงพี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ามาใช้บริการ  โดยผู้ที่มีผลตรวจเป็นลบจะได้รับเอกสารรับรองผลการตรวจ  ส่วนผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวกก็จะถูกนำตัวเข้าสู่ระบบการกักตัวและรักษาต่อไป