ข่าวภาคเหนือ » บก.คฟป.ทภ.3 สน. รายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ อยู่ในระดับดี

บก.คฟป.ทภ.3 สน. รายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ อยู่ในระดับดี

2 ธันวาคม 2021
226   0

Spread the love

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า (บก.คฟป.ทภ.3 สน.) รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ ประจำวันที่ 2 ธ.ค.64 พบว่า ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้าขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พบ PM 2.5 เฉลี่ยนอยู่ระหว่าง 16 – 43  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ค่า PM 10 ระหว่าง 19 – 65  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ค่าAQI ระหว่าง 16 – 71   ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ ดี โดยที่ ต.ระแหง อ.เมือง จังหวัดตาก พบมีค่า PM 2.5 และ ค่าAQI อยู่ในระดับที่เริ่มค่าคุณภาพอากาศสูงขึ้น ขณะที่สถานการณ์ไฟป่าและจุดความร้อน 17 จังหวัดภาคเหนือ จากจำนวน Hotspot (ดาวเทียมระบบ VIIRS) วันนี้ พบเกิดจุดความร้อน 2  จุด ใน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และเขต สปก.

   ถึงเวลาหรือยังที่เราจะช่วยกันลดการเผาป่า เผาเศษวัชพืช เผาขยะ อันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน