ข่าวภาคเหนือ » สำนักงานชลประทานที่ 1 รณรงค์ทำความสะอาดเก็บกระทง ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ภายใต้โครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”

สำนักงานชลประทานที่ 1 รณรงค์ทำความสะอาดเก็บกระทง ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ภายใต้โครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”

22 พฤศจิกายน 2021
306   0

Spread the love

สำนักงานชลประทานที่ 1 รณรงค์ทำความสะอาดเก็บกระทง ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ภายใต้โครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”


นายชัชวาล ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การทำความสะอาดเก็บกระทง ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายใต้โครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” โดยมีนายสิงห์วัน ไชยวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้นายวิชัย ชัยเจริญชาติ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ หน่วยงานราชการภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ในการรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดความสะอาดและสวยงามในลำน้ำปิง กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำให้น้ำปิงไหลสะดวก ไม่เกิดการเน่าเสีย สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำดิบ สำหรับผลิตประปาให้ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ได้ ตลอดจนเพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างวินัยการทิ้งขยะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่ผ่านมา มีจำนวนกระทงที่ลอยมาติดบริเวณหน้าประตูระบายน้ำฯ ประมาณ 20 ตัน ถือว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยเป็นวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติ 90-95% อีกทั้งขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอื่นๆ ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้สนับสนุนเครื่องจักรกล เครื่องมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในครั้งนี้ด้วย