ข่าวภาคเหนือ » พะเยา ผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มเตรียมตั้ง รพ.สนามรองรับ

พะเยา ผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มเตรียมตั้ง รพ.สนามรองรับ

12 เมษายน 2021
270   0

Spread the love

นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย  นายพินิจ แก้วจิตคงทอง       รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมนายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยาต่อสื่อมวลชน ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2564 ว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยา ระลอกใหม่เมษายน ถึงวันที่ 11 เมษายน 2564 พบผู้ป่วยสะสมติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 จำนวน 14 ราย ซึ่งผู้ป่วยรายที่ 13 ของจังหวัดพะเยา

สำหรับผู้ป่วยรายที่ 4 เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 28 ปี ภูมิลำเนาอำเภอภูซาง ทำธุรกิจส่วนตัว มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 เริ่มป่วยตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 ด้วยอาการไอ มีเสมหะสีขาวและเจ็บคอ เดินทางไปกรุงเทพฯด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เชียงราย-ดอนเมือง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ช่วงระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2564 เข้าพักอาศัยที่โรงแรม ย่านสยาม กรุงเทพฯ และในวันที่ 5 เมษายน 2564 เดินทางกลับภูมิลำเนา ด้วยสายการบินไทยไลออนแอร์ เที่ยวบินที่ SL-544 ดอนเมือง-เชียงราย เวลา 19.20 น. เดินทางกลับจังหวัดพะเยาด้วยรถยนต์ส่วนตัว ถึงที่พักอาศัยได้กักตัวอยู่ที่บ้านตลอด และในวันที่ 9 เมษายน 2564 ทราบว่าเพื่อนที่กรุงเทพฯ ผลการตรวจพบเชื้อโควิด19 3 ราย จึงได้เดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชน จังหวัดพะเยา  ผลการตรวจพบเชื้อโควิด19 ขณะนี้ผู้ป่วยนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงคำ ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง เป็นเพื่อนที่กรุงเทพ 4 ราย (ผลตรวจพบเชื้อ 4 ราย) แฟนผู้ป่วย (ตรวจไม่พบเชื้อ) แม่และพี่สาว (พี่สาวตรวจไม่พบเชื้อ) และผู้โดยสารสายการบินไทยไลน์ออนแอร์ เที่ยวบินที่ SL-544  ดอนเมือง-เชียงราย แถวที่ 28 -32

รายที่ 5 เป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 21 ปี ภูมิลำเนาอำเภอเมืองพะเยา เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ อาศัยอยู่หอพักมหาวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ที่เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ช่วงก่อนวันที่ 8 เมษายน 2564 ผู้ป่วยเรียนหนังสือและพักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ หลังสอบเสร็จเดินทางกลับจังหวัดพะเยา ด้วยรถกรีนบัสเชียงใหม่-พะเยา ในวันที่ 8 เมษายน 2564  เวลา 13.15 น.โดยนั่งรถส่วนตัวของเพื่อนมาสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และวันที่ 9 เมษายน 2564 ทราบข่าวว่าเพื่อนที่สัมผัสใกล้ชิดในจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจพบเชื้อโควิด19 ผู้ป่วยจึงได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่โรงพยาบาลพะเยา ผลการตรวจพบเชื้อโควิด19 ขณะนี้ผู้ป่วยนอนรักษาตัว  อยู่ที่โรงพยาบาลพะเยา ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง เป็นบุคคลในครอบครัว  จำนวน 2 ราย และผู้สัมผัสในยานพาหนะ ผู้โดยสารรถกรีนบัสเชียงใหม่-พะเยา เที่ยว 504 วันที่ 8 เมษายน เวลา 13.15 น. จำนวน 32 คน

รายที่ 6 เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 20 ปี ภูมิลำเนาอำเภอจุน เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ อาศัยอยู่หอพักมหาวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงก่อนวันที่ 9 เมษายน 2564 ผู้ป่วยเรียนหนังสือและพักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีประวัติไปร้านท่าช้างคาเฟ่ ร้านตะวันแดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ได้รับการตรวจค้นหาเชิงรุก โดยศูนย์ควบคุมโรคเชียงใหม่ และในวันที่ 9 เมษายน 2564 เดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยรถยนต์ส่วนตัว ถึงที่พักอาศัยอำเภอจุน จังหวัดพะเยาได้กักตัวที่บ้านและในวันที่ 10 เมษายน 2564 รับแจ้งว่าผลการตรวจพบการติดเชื้อโควิด19 ขณะนี้ผู้ป่วยนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุน ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง เป็นบุคคลในครอบครัว  จำนวน 3 ราย ทุกรายได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด19

รายที่ 7 เป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 25 ปี ภูมิลำเนาอำเภอจุน ทำธุรกิจส่วนตัวที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ได้เดินทางมาจังหวัดพะเยาด้วยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมกับบิดา ( ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยารายที่ 8 ) และมารดา และในวันที่ 10 เมษายน 2564 มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก จึงเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเอกชน จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบิดาและมารดา ผลการตรวจพบเชื้อโควิด19 ขณะนี้ผู้ป่วยนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุน ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง เป็นบุคคลในครอบครัว 3 รายและญาติผู้สัมผัส จำนวน 4 ราย ทุกราย  ได้รับการติดตาม

รายที่ 8 เป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 60 ปี ภูมิลำเนาอำเภอจุน ทำธุรกิจส่วนตัวที่กรุงเทพฯ เป็นบิดาของผู้ป่วยรายที่ 7 ในวันที่ 10 เมษายน 2564 มีอาการ ไอ เจ็บคอ จึงเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเอกชน จังหวัดพะเยา ผลการตรวจพบเชื้อโควิด19 ผู้ป่วยเข้านอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุนและในวันที่ 11 เมษายน อาการรุนแรงขึ้นจึงส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลพะเยา

รายที่ 9 เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 22 ปี ภูมิลำเนาอำเภอดอกคำใต้ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ อาศัยอยู่หอพักหลังมหาวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่   เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564  ช่วงก่อนวันที่ 8 เมษายน 2564 พักอาศัยอยู่ที่หอพักจังหวัดเชียงใหม่ และมีประวัติไปสถานบันเทิงหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ได้เดินทางกลับจังหวัดพะเยาด้วยรถยนต์ส่วนตัว  ถึงที่พักอาศัย ได้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล และกักตัวที่บ้าน วันที่ 9 เมษายน 2564 เริ่มมีอาการอ่อนเพลีย ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว อสม.มาวัดไข้ที่บ้าน อุณหภูมิ 37.8 องศาเซลเซียส จึงได้รับการประสานให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 หลังจากนั้นได้รับแจ้งว่าเพื่อนที่สัมผัสใกล้ชิด ผลการตรวจพบเชื้อโควิด19 ในวันที่ 10 เมษายน 2564 จึงเข้ารับการตรวจและผลการตรวจพบเชื้อโควิด19 ขณะนี้ผู้ป่วยเข้านอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลดอกคำใต้

รายที่ 10  เป็นผู้ป่วยเพศหญิง ภูมิลำเนาอำเภอเมืองพะเยา เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ อาศัยอยู่หอพักมหาวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงก่อนวันที่ 9 เมษายน 2564 พักอาศัยอยู่ที่หอพักมหาวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด19 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเข้าค่ายวันที่ 5 -7 เมษายน 2564 ที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 9 เมษายน 2564

ช่วงเช้าเริ่มป่วยด้วยอาการมีไข้ ปวดหัว ไอแห้ง และในช่วงบ่ายเดินทางกลับจังหวัดพะเยาด้วยรถยนต์ส่วนตัวถึงบ้านที่พักอาศัยได้กักตัวอยู่ที่บ้าน และในวันที่ 10 เมษายน 2564 ได้เข้ารับการตรวจและผลการตรวจพบเชื้อโควิด19 ขณะนี้ผู้ป่วยเข้านอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพะเยา ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง เป็นบุคคลในครอบครัว  จำนวน 3 ราย ทุกรายได้รับติดตาม

รายที่ 11 เป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 28 ปี ภูมิลำเนาจังหวัดนนทบุรี รับราชการตำรวจ สถานที่ทำงานกรุงเทพฯ ผู้ป่วยไม่มีอาการ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564  ได้เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมาถึงบ้านของภรรยาในช่วงเย็นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา วันที่ 10 เมษายน 2564 ช่วงเวลา 07.00 -11.30 น. ได้เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมครอบครัว มาตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่โรงพยาบาลพะเยา และในเวลา 12.00 น. แวะทานอาหารกลางวัน ที่ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดพะเยา ช่วงเย็นในวันเดียวกันได้รับแจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด19  จีงได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลปง  ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง เป็นบุคคลในครอบครัว ที่ทำงานและในชุมชน จำนวน 17 ราย

รายที่ 12 เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 21 ปี ภูมิลำเนาอำเภอเมืองพะเยา เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ อาศัยอยู่หอพัก มหาวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่   เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงก่อนวันที่ 6 เมษายน 2564 พักอาศัยอยู่ที่หอพัก จังหวัดเชียงใหม่ มีประวัติไปเที่ยวผับ Infenity เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 และในวันที่ 6 เมษายน 2564 ได้เดินทางกลับจังหวัดพะเยาด้วยรถยนต์ส่วนตัว แวะซื้ออาหารระหว่างเดินทางกลับบ้านที่ตลาดในเมืองพะเยา มารับประทานที่บ้าน หลังจากนั้นอยู่บ้านตลอด ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เริ่มมีอาการไข้ เจ็บคอ กินยาพาราเซตามอล ไข้ลดลง และในวันที่ 10 เมษายน 2564 ได้เข้ารับการตรวจและผลการตรวจพบเชื้อโควิด19 ขณะนี้ผู้ป่วยเข้านอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพะเยา ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง เป็นบุคคลในครอบครัว  จำนวน 3 ราย ทุกรายได้รับติดตาม และมีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารในตลาดอำเภอเมืองพะเยา จำนวน 4 ราย ทุกรายได้รับติดตามและคำแนะนำให้สังเกตอาการตนเอง

รายที่ 13 เป็นผู้ป่วยเพศชาย สัญชาติญี่ปุ่น อายุ 44 ปี ภูมิลำเนาอำเภอดอกคำใต้ อาชีพพนักงานบริษัทและที่พักในกรุงเทพฯ ย่านสุขุมวิท ช่วงก่อนวันที่ 10 เมษายน 2564 ได้ทำงานและพักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ และในวันที่ 10 เมษายน 2564 เดินทางกลับภูมิลำเนา ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินสุวรรณภูมิ-เชียงราย เวลา 09.30 น. เดินทางกลับจังหวัดพะเยาด้วยรถยนต์ส่วนตัว โดยมีบุคคลในครอบครัวไปรับที่สนามบินเชียงราย เดินทางถึงอำเภอเมืองพะเยาแวะทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จากนั้นเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่โรงพยาบาลเอกชน จังหวัดพะเยา และวันที่ 11 เมษายน 2564 ได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลผลการตรวจพบการติดเชื้อโควิด19 ขณะนี้ผู้ป่วยเข้านอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลดอกคำใต้

รายที่ 14 เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 28 ปี ภูมิลำเนาอำเภอเชียงคำ  มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัวที่ให้ประวัติไปร้านท่าช้างคาเฟ่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 และผู้ป่วยโควิด19 (ห้องสอบเดียวกันที่มหาวิทยาลัยจังหวัดเชียงราย ) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 13.30 – 17.00 น.ห้องสอบที่ S1-101 เป็นห้องปรับอากาศ มีผู้เข้าสอบห้องเดียวกัน 20 กว่าคน หลังจากสอบเสร็จเดินทาง

กลับบ้านด้วยรถยนต์ส่วนตัว ช่วงเย็นในวันเดียวกันเริ่มมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว แยกกักตัวที่บ้าน วันต่อมามีอาการปวดศีรษะมาก เมื่อยตัว ซื้อยามารับประทานเอง (สวมหน้ากากตลอด)ในวันที่ 10 เมษายน 2564 อาการไม่ทุเลาจึงเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมบุคคลในครอบครัว ไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่โรงพยาบาลเอกชน จังหวัดพะเยา ระหว่างรอคิวตรวจได้รับแจ้งว่า มีผู้เข้าสอบในห้องสอบเดียวกันติดเชื้อโควิด19 หลังจากตรวจเรียบร้อยแล้วเดินทางกลับบ้าน ในวันที่ 11 เมษายน ผลการตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด19 ขณะนี้ผู้ป่วยเข้านอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงคำ ส่วนไทม์ไลน์ของรายที่ 15-18 อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล

ทั้งนี้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา ทั้ง 18 รายนี้ ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อทุกอำเภอ ได้มีการติดตามผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมารับการตรวจหาเชื้อโควิค19 ทุกราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทุกรายจะได้รับการแนะนำให้มีการเฝ้าระวังอาการตนเอง เป็นเวลา 14 วัน หากมีอาการไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัวหรือระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งให้รีบไปตรวจทันทีที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน