พากินพาเที่ยว » อำเภอนครไทยบวงสรวง “พ่อขุนศรีอินทราทิตย์” (พ่อขุนบางกลางท่าว) เนื่องในงานประเพณีปักธงชัย ประจำปี 2564

อำเภอนครไทยบวงสรวง “พ่อขุนศรีอินทราทิตย์” (พ่อขุนบางกลางท่าว) เนื่องในงานประเพณีปักธงชัย ประจำปี 2564

18 พฤศจิกายน 2021
445   0

Spread the love

อำเภอนครไทยบวงสรวง “พ่อขุนศรีอินทราทิตย์” (พ่อขุนบางกลางท่าว) เตรียมจัดงานประเพณีปักธงชัย ประจำปี 2564

ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอาวุธ ยวนแห่ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอนครไทย ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้เข้าร่วมพิธีบวงสรวง “พ่อขุนศรีอินทราทิตย์” (พ่อขุนบางกลางท่าว) เนื่องในงานประเพณีปักธงชัย ประจำปี 2564  ที่ อุทยานพระปฐมราชานุสรณ์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ วัดกลาง ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ พ่อค้าและประชาชนในอำเภอนครไทย เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก จากนั้นประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พระสงฆ์สดับปกรณ์ ประธานวางพานพุ่มถวายราชสักการะ  ต่อจากนั้นประธานในพิธีโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่เครื่องสังเวย พระราชครูอ่านประกาศราชสดุดี พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำรับพร เป็นอันเสร็จพิธี

จากนั้นร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สักการะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (พ่อขุนบางกลางท่าว) ที่ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (เนินหนองปู่) ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย โดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย เป็นประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้และพวงมาลัยสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และร่วมถวายเครื่องบวงสรวงสังเวย ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ “พ่อขุนบางกลางท่าว” จากนั้นประธานในพิธีลั่นฆ้องเปิดงานบวงสรวงพ่อขุนศรีอินทราทิตย์อย่างเป็นทางการ ภายในพิธีมีการรำถวายพ่อขุนบางกลางท่าว โดยนักเรียนจากโรงเรียนนครไทย

สำหรับประเพณีปักธงชัย เป็นประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน โดยจะมีการทอธงขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร จำนวน 3 ผืน ที่ชาวบ้านร่วมกันทอไปปักที่ยอดเขา 3 ยอด ประกอบด้วย เขาฉันเพล เขาย่านไฮ และเขาช้างล้วง ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ในวันขึ้น 14-15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี หรือตรงกับ “วันลอยกระทง” ของทุกปี ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวนครไทยสืบสานมาตั้งแต่โบราณกาลจนปัจจุบัน โดยในปี 2564 ทางอำเภอนครไทยร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ มูลนิธิพ่อขุนบางกลางท่าวและพ่อค้าประชาชนชาวนครไทย ได้กำหนดจัดงานประเพณีปักธงชัย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 จากนั้นจะนำธงที่ชาวบ้านร่วมกันทอไปปักที่บริเวณยอดเขาช้างล้วง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากที่ว่าการอำเภอนครไทย ประมาณ 6 กิโลเมตร โดยชาวอำเภอนครไทยส่วนใหญ่เชื่อว่าการนำธงชัยไปปักจะทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข กินดีอยู่ดี ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลและเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณูปการของพ่อขุนบางกลางท่าวเจ้าเมืองบางยาง ซึ่งหลังจากได้ยกทัพต่อสู้กับขอมเพื่อกู้แผ่นดิน เมื่อ พ.ศ.1871 ก่อนทำศึกได้ทรงปลูกต้นจำปาเสี่ยงทายไว้ หากมีชัยชนะขอให้เจริญเติบโต มีดอกเป็นสีขาวนวลและก็ประสบชัยชนะเป็นไปตามนิมิตมงคล ต้นจำปาขาวจึงปรากฏอยู่ที่นี่แห่งเดียวในประเทศ และพระองค์ยังได้นำเอาผ้าคาดเอวผูกปลายไม้แล้วปักไว้ที่ยอดเขาช้างล้วงแห่งนี้ไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและยังเปรียบได้ว่าได้เริ่มก่อตั้งอาณาจักรสยามตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและผ้าคาดเอวผืนนั้นก็กลายเป็นธงชาติไทยผืนแรก

Cr .ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก