พากินพาเที่ยว » เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับภาคีเครือข่าย เชิญท่องเที่ยว ข่วงพันปี@ลำพูน วิถีใหม่ 19-20 พ.ย. นี้ ที่ ถนนสายวัฒนธรรม ถนนรถแก้ว เมืองลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับภาคีเครือข่าย เชิญท่องเที่ยว ข่วงพันปี@ลำพูน วิถีใหม่ 19-20 พ.ย. นี้ ที่ ถนนสายวัฒนธรรม ถนนรถแก้ว เมืองลำพูน

18 พฤศจิกายน 2021
271   0

Spread the love

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับภาคีเครือข่าย เชิญท่องเที่ยว ข่วงพันปี@ลำพูน วิถีใหม่ 19-20 พ.ย. นี้ ที่ ถนนสายวัฒนธรรม ถนนรถแก้ว เมืองลำพูน


เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมข่วงพันปี ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-18.00 น. ที่ ข่วงพันปี ถนนรถแก้ว โดยภายในงานมีกิจกรรม การจำหน่ายสินค้าในชุมชน การประดิษฐ์โคมล้านนา ห้องสมุดเคลื่อนที่ และกิจกรรม Workshop การทำของที่ระลึก ฯลฯ ประชาชนและนักท่องเที่ยว ยังสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังกิจกรรมอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งชมการแข่งขันปล่อย “โคมลอย” หรือที่คนล้านนาโบราณเรียกว่า “ว่าวควัน” (ว่าวฮม) เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานประเพณีลอยกระทงตามวิถีใหม่ และกิจกรรม “ถวายโคม ตามประทีป ส่องเมือง” ในงาน river festival Lamphun เวลา 19.00 ณ ลานวัดมหาวัน และลานกิจกรรมประตูมหาวัน เพื่อจุดประทีปเป็นพุทธบูชาถวายแด่องค์พระรอดหลวง และร่วมสืบสาน “ประเพณีลอยกระทงวิถีใหม่” ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดเตรียมสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการลอยกระทง 3 จุด ได้แก่ 1. ท่าน้ำบริเวณเชิงสะพานท่าขาม 2. ท่าน้ำบริเวณขัวมุง ตรงข้ามวัดพระธาตุภุญชัยฯ และ 3. ท่าน้ำบริเวณสะพานท่านาง รวมทั้งบริเวณท่าน้ำกวงฝั่งเวียงยอง เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเว้นระยะห่าง และลดความแออัดในการลอยกระทง
ทั้งนี้ กิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ด้วยสื่อพหุวัฒนธรรม ข่วงพันปี@ลำพูน จะจัดกิจรรมระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. ที่ ถนนสายวัฒนธรรม ถนนรถแก้ว เมืองลำพูน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และคนในชุมชน ได้นำเสนอผลงานเชิงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ในรูปแบบถนนสายวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ นำเสนอผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน งานหัตถกรรมท้องถิ่น สินค้าชุมชน เกษตรปลอดภัย ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม งดการใช้โฟมและพลาสติก และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนส่งเสริมให้เมืองลำพูนให้เป็นเมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรมที่งดงาม