ข่าวภาคเหนือ » ทีมสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ชี้แจงแนวทางการทำ Home Isolation สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ

ทีมสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ชี้แจงแนวทางการทำ Home Isolation สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ

16 พฤศจิกายน 2021
181   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ชี้แจงแนวทางการทำ Home Isolation สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย โดยผู้ติดเชื้อจะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ทันทีตั้งแต่วันแรก และมีการติดตามอาการจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ทุกวัน ย้ำผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในระบบ Home Isolation ต้องอยู่ในห้องส่วนตัวตลอดเวลาและแยกของใช้ส่วนตัวอย่างเคร่งครัด

วันนี้ (16 พ.ย. 64) ที่ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ แพทย์หญิงนลินทิพย์ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยหล่อ เปิดเผยถึงแนวทางการจัดทำและการเข้าถึงระบบ Home Isolation ของจังหวัดเชียงใหม่ ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ว่า จากสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวงกว้าง การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงจำเป็นต้องใช้เตียงเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้ป่วยที่มีความรุนแรงระดับปานกลางขึ้นไป การทำ Home Isolation หรือ การแยกกักตัวที่บ้าน จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแล รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ หรือ อาการเล็กน้อย และมีความพร้อมในการแยกกักตัวที่บ้านซึ่งผู้ติดเชื้อจะได้รับความช่วยเหลือ คำแนะนำ และสอบถามเพื่อประเมินอาการจากบุคลากรทางการแพทย์ทุกวัน ซึ่งในขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยที่อยู่ในระบบ Home Isolation ทั้งหมด 548 ราย

สำหรับเกณฑ์การรับผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบ Home Isolation นั้น จะต้องเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย หรือเป็นผู้ติดเชื้อที่เคยรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วมีอาการดีขึ้น จนแพทย์อนุญาตให้ออกไปรักษาตัวด้วยวิธี Home Isolation ต่อเนื่อง จนครบระยะเวลาการกักตัว ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะต้องยินยอมแยกกักตัวในที่พักของตนเอง และมีสภาพบ้านพร้อมที่จะแยกห่างจากผู้อื่น เช่น อาศัยอยู่ในห้องส่วนตัว หรือมีพื้นที่กว้างพอที่จะนอนห่างจากผู้อื่นได้ เมื่อเข้าสู่ระบบการรักษาด้วยวิธี Home Isolation แล้ว ผู้ติดเชื้อจะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ทันทีตั้งแต่วันแรก พร้อมด้วยชุดยาพื้นฐาน ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกชิเจนปลายนิ้ว และการติดตามอาการจากบุคลากรทางการแพทย์ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Line หรือ VDO Call เป็นประจำทุกวัน หากมีอาการเปลี่ยนแปลงที่แย่ลง เช่น หอบ เหนื่อย ไข้สูงลอย ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ ให้รีบโทรติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านรักษาอยู่ทันที เพื่อรับกลับเข้ามารักษาต่อที่โรงพยาบาล

การปฏิบัติตัวของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาในระบบ Home Isolation นั้น จะต้องไม่ให้บุคคลอื่นมาเยี่ยมที่บ้านระหว่างแยกกักตัวและงดการออกจากบ้านในระหว่างแยกตัว อยู่ในห้องส่วนตัวตลอดเวลา แยกสิ่งของใช้ส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นในที่พักอาศัย หากจำเป็นต้องเข้าใกล้ผู้อื่น ต้องสวมหน้ากากอนามัยและอยู่ห่างอย่างน้อย 1 เมตร ส่วนการทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆ ควรทำความสะอาดด้วยน้ำและน้ำยาฟอกผ้าขาว เช่น ไฮเตอร์, คลอรอกซ์ ในอัตราน้ำยาฟอกขาว 1 ส่วน ต่อน้ำ 9 ส่วน และการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วหรือขยะที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งให้ใส่ถุงพลาสติก และปิดปากถุงให้สนิทก่อน ทิ้งขยะที่ฝาปิดมิดชิด และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ ทันที

ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อที่ทราบผลการตรวจจากโรงพยาบาล หรือชุดตรวจ ATK ด้วยตนเอง ว่าเป็นบวก และต้องการเข้ารับการรักษาด้วยวิธี  Home Isolation สามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือสายด่วน 1330 ต่อ 14 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 084-805-2121 ,084-805-3131 ทุกวันเวลา 08.30 – 16.30 น.