ข่าวภาคเหนือ » ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 มอบผ้าพันคอและเครื่องหมายอาร์ม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ให้กับอาสาสมัครทหารพรานบรรจุใหม่ รุ่นที่ 5 ประจำปี 64

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 มอบผ้าพันคอและเครื่องหมายอาร์ม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ให้กับอาสาสมัครทหารพรานบรรจุใหม่ รุ่นที่ 5 ประจำปี 64

30 ตุลาคม 2021
378   0

Spread the love

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 มอบผ้าพันคอและเครื่องหมายอาร์ม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ให้กับอาสาสมัครทหารพรานบรรจุใหม่ รุ่นที่ 5  ประจำปี 64 

พันเอก สมภพ ใจบุญ  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เป็นประธานในพิธีมอบผ้าพันคอ และเครื่องหมายอาร์ม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ให้กับอาสาสมัครทหารพรานบรรจุใหม่ ที่จบการฝึกหลักสูตรอาสาสมัครทหารพรานชายเบื้องต้น รุ่นที่ 5  ประจำปี 2564  จำนวน 16 นาย  พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมที่จะรับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและหน่วยเหนือ เป็นกำลังพลที่ดีของประชาชนและชาติสืบไป ที่ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 36 ค่ายเทพสิงห์ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำหรับความหมายของผ้าพันคอ สีดำ หมายถึง ความเสียสละ สีฟ้า หมายถึง สิ่งสูงสุดคือสถาบันพระมหากษัตริย์ สีแดง หมายถึง เลือดของความรักชาติ รวมกัน หมายถึง เสียสละด้วยความกล้าหาญเพื่อชาติ และราชบัลลังก์ ส่วนความหมายเครื่องหมายอาร์มหน่วย คนยิงธนู หมายถึง พรานป่าที่มีความชำนาญในการใช้อาวุธ มีความรวดเร็ว ว่องไว และเด็ดขาด สีฟ้า หมายถึงแทนสิ่งสูงสุดคือสถาบัน พระมหากษัตริย์ สีแดง หมายถึง เลือดของ ความรักชาติ และสีเหลืองหมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองประดุจ ดาวฤกษ์ที่ไม่มีวันดับ   ดังนั้นผ้าพันคอหน่วย และเครื่องหมายอาร์ม  จึงเป็นเครื่องหมายอันทรงคุณค่า และใช้เป็นสัญลักษณ์บอกฝ่ายว่าเป็นกำลังพลของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เพื่อให้อาสาสมัครทหารพรานบรรจุใหม่ และกำลังพลทุกนาย มีความภาคภูมิใจและดำรงรักษาสัญลักษณ์อันมีเกียรตินี้ไว้ให้ยาวนานสืบไป