ข่าวภาคเหนือ » จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 356 ราย ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด และผู้ป่วยส่วนมากเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 356 ราย ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด และผู้ป่วยส่วนมากเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

27 ตุลาคม 2021
195   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 356 ราย ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด และผู้ป่วยส่วนมากเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (27 ต.ค. 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 356 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 351 ราย อีก 5 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 10,993 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 3,704 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 303 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 71 ราย Community Isolation (CI) 1,890 ราย Home Isolation (HI) 92 ราย โรงพยาบาลรัฐ 510 ราย โรงพยาบาลเอกชน 759 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 76 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 3,068 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 547 ราย อาการหนัก (สีแดง) 89 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสม 54 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 15,162 ราย และรักษาหายแล้ว 11,075 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่รักษาหายวันนี้ 236 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,026,541 คน คิดเป็นร้อยละ 59.36 จากประชากรจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด 1.7 ล้านคน แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 201,290 คน คิดเป็นร้อยละ 61.43 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 104,446 คน คิดเป็นร้อยละ 86.22 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 677,418 คน คิดเป็นร้อยละ 83.38