ข่าวภาคเหนือ » หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 กองกำลังนเรศวร ร่วมกับ ตำรวจพบพระ ฝ่ายปกครอง ตรวจสอบคัดกรองกลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอพบพระ พบเกือบร้อยคน ไม่มีเอกสารเดินทางเข้าประเทศ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 กองกำลังนเรศวร ร่วมกับ ตำรวจพบพระ ฝ่ายปกครอง ตรวจสอบคัดกรองกลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอพบพระ พบเกือบร้อยคน ไม่มีเอกสารเดินทางเข้าประเทศ

27 ตุลาคม 2021
341   0

Spread the love

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 กองกำลังนเรศวร ร่วมกับ ตำรวจพบพระ ฝ่ายปกครอง ตรวจสอบคัดกรองกลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอพบพระ พบเกือบร้อยคน ไม่มีเอกสารเดินทางเข้าประเทศ

กองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จัดกำลังพล จำนวน 4 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอพบพระ, ผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ร่วมกันปฏิบัติภารกิจในการเข้าตรวจสอบและคัดกรองกลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่บริเวณบ้านป่าคาเก่า ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบ/คัดกรองกลุ่มแรงงานแฝง ที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ที่เข้ามาหลบซ่อน/พักอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน และสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าสู่พื้นที่ตอนในต่อไป โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจสอบ/คัดกรองกลุ่มแรงงานต่างด้าวฯ จำนวน 210 คน แบ่งเป็นชาย 140 คนและเป็นหญิง 70 คน จากการปฏิบัติตรวจสอบ พบมีเอกสารแสดงตนตามกฎหมาย  (บัตรสีชมพู และพาสปอร์ต) จำนวน 118 คน แบ่งเป็นชาย จำนวน 72 คน และเป็นหญิง จํานวน 46 คน  และไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงตนตามกฎหมายจำนวน 92 คน แบ่งเป็นชาย จำนวน 68 คน และเป็นหญิง จำนวน 24 คน

หน่วยจึงได้ทำการควบคุมตัวกรมแรงงานต่างด้าวดังกล่าว ที่ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงตนตามกฎหมาย จำนวน 92 คน และประสานการปฏิบัติส่งมอบให้กับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระ เพื่อดำเนินการประสานหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป