ข่าวภาคเหนือ » เชียงใหม่เตรียมเรียกฉีดวัคซีนเข็ม 3 ผู้ที่จองคิวผ่าน “ก๋ำแปงเวียง” ตั้งแต่ 1 พ.ย. นี้

เชียงใหม่เตรียมเรียกฉีดวัคซีนเข็ม 3 ผู้ที่จองคิวผ่าน “ก๋ำแปงเวียง” ตั้งแต่ 1 พ.ย. นี้

27 ตุลาคม 2021
213   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มอีก 125,000 โดส เร่งฉีดวัคซีนให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ พร้อมดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 แก่กลุ่มบุคลากรด่านหน้าในวันเสาร์-อาทิตย์ นี้ และผู้ที่จองคิวผ่าน “ก๋ำแปงเวียง” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป

ที่ศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารการจัดการวัคซีนฯ ผ่านระบบ Zoom เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้จะรับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มจากส่วนกลางอีกกว่า 125,000 โดส แบ่งเป็นวัคซีนชนิดซิโนแวค 25,000 โดส ซึ่งจะมาถึงในวันที่ 28 ตุลาคม และวัคซีนชนิดแอสตร้าเซเนก้าอีก 100,000 โดส ซึ่งจะมาถึงในวันที่ 29 ตุลาคม นี้ โดยวัคซีนชนิดซิโนแวค 25,000 โดสที่ได้รับการจัดสรรมาทางจังหวัดเชียงใหม่จะนำไปฉีดให้กับกลุ่มแรงงานต่างด้าวโดยจัดทีมฉีดวัคซีนลงพื้นที่เชิงรุกลงไปให้บริการฉีดตามแคมป์คนงานต่างๆ  ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มีเป้าหมายจะดำเนินการการฉีดวัคซีนครอบคลุมทั้ง 100% ของประชากรทั้งหมด 1.7 ล้านคน

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีข้อสั่งการให้ทุกศูนย์ฉีดฯ เร่งฉีดวัคซีนซิโนแวคที่เคยได้รับการจัดสรรไปให้หมดภายในวันศุกร์นี้ และให้ทุกศูนย์ฉีดดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ชนิดแอสตร้าเซเนก้าให้กับกลุ่มบุคลากรด่านหน้าตามโควตาที่ได้รับการจัดสรรภายในวันเสาร์-อาทิตย์ นี้ และจะเริ่มเรียกคิวผู้ที่จองฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ในระบบ “ก๋ำแปงเวียง” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป