ข่าวภาคเหนือ » จัดสรรวัคซีนเพิ่มอีก 4,000 โดส ฉีดให้ผู้ค้าขายในตลาดเมืองใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง รับมือการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

จัดสรรวัคซีนเพิ่มอีก 4,000 โดส ฉีดให้ผู้ค้าขายในตลาดเมืองใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง รับมือการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

15 ตุลาคม 2021
269   0

Spread the love

คณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ จัดสรรวัคซีนเพิ่มอีก 4,000 โดส ให้เทศบาลนครเชียงใหม่ นำไปฉีดให้ผู้ค้าขายในตลาดเมืองใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง รับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ พร้อมสั่งการทุกหน่วยฯ ขยายศักยภาพการฉีดวัคซีนรองรับวัคซีนซิโนแวคที่ได้รับเพิ่มอีก 86,800 โดส

วันนี้ (15 ต.ค. 64) ที่ ศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่  นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานศูนย์บริหารการจัดการวัคซีนฯ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่  โดยในที่ประชุมได้รายงานถึงสถานการณ์การฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่ม 608 ในจังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้มีอำเภอแม่วาง และอำเภอสันทรายที่สามารถฉีดวัคซีนให้กับกลุ่ม 608 ได้ใกล้ถึงร้อยละ 70 ของประชากรในพื้นที่แล้ว และจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนแวคเพิ่มจากส่วนกลางมาอีก 86,800 โดส ซึ่งคาดว่าจะมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ในวันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม นี้ โดยทางคณะกรรมการฯ มีมติให้ทุกศูนย์ฉีดฯ เตรียมพร้อมขยายศักยภาพในการฉีดวัคซีนให้สามารถฉีดวัคซีนตามที่ได้รับการจัดสรรไปให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงตามเป้าหมายที่วางไว้

นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังได้จัดสรรวัคซีนซิดนแวคเพิ่มอีก 4,000 โดส ให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่ จากเดิมที่ได้จัดสรรไปวานนี้ (14 ต.ค. 64) 3,000 โดส สำหรับนำไปฉีดให้แก่กลุ่ม 608 ในชุมชน และกลุ่มตลาดที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับตลาดเมืองใหม่ เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จากคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่