ข่าวภาคเหนือ » กองทัพภาคที่ 3 ระบุตลอดปีงบประมาณ 64 มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตกว่า 6,230,000 ซีซี เนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบโรคโควิด-19 ในพื้นที่จำนวนมาก

กองทัพภาคที่ 3 ระบุตลอดปีงบประมาณ 64 มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตกว่า 6,230,000 ซีซี เนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบโรคโควิด-19 ในพื้นที่จำนวนมาก

14 ตุลาคม 2021
276   0

Spread the love

กองทัพภาคที่ 3 ระบุตลอดปีงบประมาณ  64 มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตกว่า 6,230,000 ซีซี เนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบโรคโควิด-19 ในพื้นที่จำนวนมาก

พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบันส่งผลกระทบกับประชาชนเป็นอย่างมาก ทั้งการดำเนินชีวิต และรายได้ของครอบครัว นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อโลหิตสำรองของสภากาชาดไทย ที่พบว่ามีปริมาณลดลง อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงระลอกที่ 3 ของสถานการณ์โควิดในเดือน เม.ย. เป็นต้นมา

โดยที่ผ่านมา กองทัพภาคที่ 3 ได้ออกมารณรงค์ เชิญชวนกำลังพลจิตอาสา, ครอบครัว และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ “บริจาคโลหิต    จิตอาสาเพื่อชาติ” เพื่อให้ปริมาณโลหิตสำรองเพียงพอต่อความต้องการสำหรับการรักษาพยาบาล และรองรับการดูแลผู้ป่วยจาก COVID-19   ทั้งนี้ในส่วนของ 17 จังหวัดภาคเหนือ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้นำ ข้าราชการทหาร, ครอบครัว และทหารกองประจำการ ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกันบริจาคโลหิต  โดยตลอดปีงบประมาณ 2564 มีปริมาณโลหิตที่ได้จากการบริจาค จำนวน  6,232,013  ซีซี