ข่าวภาคเหนือ » ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน ก่อนเปิดการท่องเที่ยววันที่ 1 พ.ย.64

ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน ก่อนเปิดการท่องเที่ยววันที่ 1 พ.ย.64

14 ตุลาคม 2021
239   0

Spread the love

พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง พร้อมคณะเสนาธิการของกองกำลังผาเมือง เข้าพบนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่  5  อำเภอชายแดน ของจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งกองกำลังผาเมืองรับผิดชอบ ก่อนเปิดการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พ.ย.64 ที่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัด

ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า  การเข้าพบผู้ว่าราชการจังวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ เป็นการหารือการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่  5  อำเภอชายแดน ของจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองกำลังผาเมือง และปัจจุบันได้นำกำลังจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4  เข้าปฏิบัติงานในการป้องกันประเทศ เพื่อทำหน้าที่ในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ,การสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ซึ่งปัจจุบันกองกำลังผาเมืองได้จัด ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า จำนวน 57 ชุดปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในพื้นที่ ก่อนเปิดการท่องเที่ยววันที่ 1 พ.ย.64

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบให้กองกำลังผาเมืองบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ชายแดน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น