ข่าวภาคเหนือ » เชียงใหม่ ประกาศยกเลิกมาตรการควบคุมการเดินทางของพนักงาน บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด เข้ามาในพื้นที่

เชียงใหม่ ประกาศยกเลิกมาตรการควบคุมการเดินทางของพนักงาน บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด เข้ามาในพื้นที่

6 ตุลาคม 2021
227   0

Spread the love

เชียงใหม่ ประกาศยกเลิกมาตรการควบคุมการเดินทางของพนักงาน บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด เข้ามาในพื้นที่

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศยกเลิกมาตรการควบคุมการเดินทางของพนักงาน บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป ภายหลังการแพร่ระบาดในบริษัทฯ ดีขึ้นตามลำดับ

ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศฉบับที่ 28 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของพนักงาน บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2564 นั้น ขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในบริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด สาขาลำพูน และการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ หรือ Bubble and Seal ครบตามระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ได้ออกคำสั่งให้ยกเลิกมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับ บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด สาขาลำพูน แล้ว

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ออกประกาศฉบับที่ 37 เรื่อง ยกเลิกมาตรการควบคุมการเดินทางของพนักงาน บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ตรวจสอบว่าผู้ที่ได้รับคำสั่งให้กักตัวได้ดำเนินการกักตัวครบ 14 วัน นับตั้งแต่ได้เดินทางไปยังบริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด แล้ว ให้ออกคำสั่งยกเลิกการกักตัวให้แก่บุคคลดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย