ข่าวภาคเหนือ » จังหวัดพิษโลก Kick off ฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” ให้กับนักเรียนอายุ 12-18 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในเดือน พฤศจิกายน นี้

จังหวัดพิษโลก Kick off ฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” ให้กับนักเรียนอายุ 12-18 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในเดือน พฤศจิกายน นี้

4 ตุลาคม 2021
235   0

Spread the love

จังหวัดพิษโลก Kick off  ฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” ให้กับนักเรียนอายุ 12-18 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในเดือน พฤศจิกายน นี้

นายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นพ. ไกรสุข  เพชระบูรณิน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมการจัดบริการฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” ตามกิจกรรม Kick off “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดในโรงเรียนต่อไป ให้กับนักเรียนอายุ 12-18 ปี    โดย เขตสุขภาพที่ 2 ได้จัดขึ้น   ณ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก พร้อม ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน ตามที่ได้นัดหมายไว้ จำนวน 97 คน  จากนั้นจะทยอยฉีดให้โรงเรียนต่างๆ ไปจนถึงวันที่ 12 ต.ค. นี้

ผวจ. พิษณุโลก กล่าวว่า ขณะนี้ทางจังหวัด ได้ร่วมกับสถานศึกษาทุกสังกัด  ดำเนินการตามแนวทาง Sandbox Safety Zone in School เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนแบบ on site ได้ในภาคการศึกษาหน้า โดยรวบรวมจำนวนนักเรียนที่ประสงค์รับวัคซีนและผู้ปกครองยินยอม เบื้องต้นมีรายชื่อแล้ว กว่า 40,000 ราย  คิดเป็นร้อยละ 70 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มนักเรียนดังกล่าว  หลังจากนี้จะใช้เวลาทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

cr ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก