ข่าวภาคเหนือ » เพชรบูรณ์ออกคำสั่งปิดสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ฯลฯ หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อพุ่งสูง

เพชรบูรณ์ออกคำสั่งปิดสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ฯลฯ หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อพุ่งสูง

11 เมษายน 2021
283   0

Spread the love

เพชรบูรณ์ออกคำสั่งปิดสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ฯลฯ หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อพุ่งสูง

จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีคำสั่งฉบับที่ 748-2564 ลงวันที่ 10 เม.ย.64 เรื่องการควบคุมการแพร่เชื้อของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกัน และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้ลงนาม โดยสาระสำคัญคำสั่งฉบับนี้ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 1 ของคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 708/2564 ลงวันที่ 7 เม.ย.64 และให้ใช้ข้อความนี้แทน ข้อ 1 ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 เม.ย.64 ถึงวันศุกร์ที่ 19 เม.ย.64

1)สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ

2)สถานประกอบการที่เปิดในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง

3)สถานประกอบการกิจการอาบน้ำ สถานประกอบการกิจการอาบอบนวดหรือสถานที่มีลักษณะคล้ายกัน

อ 2 โทษ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อห้าม ต้องไดรับโทษตามมาตรา 18 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินและตามมาตรา มาตรา 51 หรือมาตรา52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ส่วนเหตุผลในการออกคำสั่งฉบับนี้ระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและผู้ติดเชื้อได้กระจายตัวออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็วจัดการติดตามและสอบสวนโรคพบว่า ผู้ติดเชื้อมีกรณีเชื่อมโยงกับการเข้าใช้บริการของสถานบันเทิงหรือสถานบริการประเภทต่างๆโดยมิได้แสดงอาการของโรคและแพร่ระบาดออกไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิด ซึ่งมีข้อมูลว่าเป็นเชื้อโรคสายพันธุ์ที่สามารถระบาดได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์ปกติ ประกอบกับการเริ่มเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันหยุดที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้น และจังหวัดเพชรบูรณ์ได้พบผู้ติดเชื้อ ที่มีกรณีเชื่อมโยงกับการใช้บริการของสถานบันเทิงหรือสถานบริการ ที่มีการแพร่ระบาดของโรคและมีผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนจำนวนมาก

ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ที่เป็นสถานบริการหรือสถานบันเทิงของจังหวัดเพชรบูรณ์