ข่าวภาคเหนือ » จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 94 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 88 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 4,702 ราย

จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 94 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 88 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 4,702 ราย

3 ตุลาคม 2021
158   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 94 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 88 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 4,702 ราย

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (3 ต.ค. 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 94 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 88 ราย และอีก 6 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 4,702 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 890 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 364 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 28 ราย โรงพยาบาลรัฐ 191 ราย โรงพยาบาลเอกชน 303 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 4 ราย

ผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 675 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 173 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 38 ราย และอาการค่อนข้างหนัก (สีแดง) 4 ราย ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 40 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 8,871 ราย และรักษาหายแล้ว 7,908 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 696,227 คน คิดเป็นร้อยละ 55.20 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 174,634 คน คิดเป็นร้อยละ 53.29 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 82,621 คน คิดเป็นร้อยละ 68.20 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 438,972 คน คิดเป็นร้อยละ 54.03