ข่าวภาคเหนือ » กองกำลังผาเมืองเพิ่มมาตรการสกัดกั้นการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนปี 65 เน้น 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่

กองกำลังผาเมืองเพิ่มมาตรการสกัดกั้นการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนปี 65 เน้น 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่

3 ตุลาคม 2021
272   0

Spread the love

กองกำลังผาเมืองเพิ่มมาตรการสกัดกั้นการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนปี 65 เน้น 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่

พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า ปัจจุบันกองกำลังผาเมือง ได้จัดกำลังจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4  ในการสกัดกั้นการลักลอบค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนปี 65 เน้นวางกำลังชุดสกัดกั้น ใน 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะด้านตรงข้าม อำเภอเชียงดาว, อำเภอฝาง, อำเภอแม่อาย ,อำเภอไชยปราการและอำเภอเวียงแหง ภายหลังที่ประเทศเมียนมายังคงเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญ  โดยจากการข่าวยังคงมีการลำเลียงเข้าสู่ เขตไทยด้านภาคเหนือ และลำเลียงผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อส่งไปยังประเทศปลายทางมากขึ้น

ขณะเดียวกันบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจตระเวนชายแดนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของผู้ลักลอบเข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้านบริเวณพื้นที่ชายแดน โดยมีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดร่วม พร้อมการจัดกำลังออกลาดตระเวน ตามเส้นทางหลัก เส้นทางรอง และเส้นทางตามธรรมชาติ  ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้มีการลักลอบเข้าเมืองและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย

นอกจากนี้กองกำลังผาเมือง ยังคงขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกิจการพลเรือน ที่กระจายตามแนวชายแดน 24 อำเภอชายแดน ในพื้นที่รับผิดชอบ  6 จังหวัด ภาคเหนือ ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนร่วมในพื้นที่  ตามโครงการ “เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสำนึกคุณแผ่นดินไทย” ที่สำคัญยังคงจัดชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ลงพื้นที่ดูแลประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติ, ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ตามแนวชายแดน