ข่าวภาคเหนือ » กองทัพภาคที่ 3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลตำบลบ้านคลองแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะตามโครงการคัดแยกขยะอินทรีย์ภายในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กองทัพภาคที่ 3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลตำบลบ้านคลองแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะตามโครงการคัดแยกขยะอินทรีย์ภายในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

21 กันยายน 2021
331   0

Spread the love

กองทัพภาคที่ 3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลตำบลบ้านคลอง ในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะตามโครงการคัดแยกขยะอินทรีย์ภายในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  โดยมี พลตรี ถนัดพล    โกศัยเสวี  รองแม่ทัพภาคที่ 3  เป็นผู้แทน กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมาหาราช  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนางนภาพร  ตาแก้ว นายกเทศมนตรีเทศบาล ตำบลบ้านคลอง โดยมีนายเจษฎา  ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก และนายธีรัชสิทธิ์  วงศ์วาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก   เป็นสักขีพยาน

รองแม่ทัพภาคที่ ๓  กล่าวว่า โครงการริเริ่มในการลดปริมาณขยะจากครัวเรือนและชุมชน เพื่อช่วยลดภาระในการจัดเก็บและคัดแยกขยะ โดยเฉพาะการจัดการกับขยะอินทรีย์จากบ้านเรือน และโรงเลี้ยงภายในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้กำลังพลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการทั่วทั้งค่าย  ตั้งแต่วันที่  1 ส.ค.ที่ผ่านมา

สำหรับการดำเนินการจะมีการคัดแยกขยะตามจุดที่เตรียมไว้ สำหรับขยะอินทรีย์ เศษอาหารที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย ให้นำมาทิ้งที่กรีนโคน หรือถังหมักรักษ์โลก  สำหรับโรงเลี้ยงของหน่วยจะนำไปเทใส่ ถังหมักขนาด  3,000  ลิตร เพื่อจะได้เป็นกระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติ      สำหรับเศษอาหารที่ย่อยสลายยาก เช่น ถุงพลาสติกใส่อาหาร, ถุงใส่อาหารสด, กระดาษชำระ ให้นำไปทิ้งที่จุดทิ้งขยะอินทรีย์ที่กำหนดไว้   และขยะทั่วไปก็ให้นำไปทิ้งที่จุดที่กำหนด  สำหรับเศษกิ่งไม้ หรือวัชพืชให้นำไปใช้ประโยชน์ในโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ของกองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เพื่อนำไปผลิตปุ๋ยและน้ำส้มควันไม้ไว้ใช้ในแปลงเกษตร

ทั้งนี้คาดว่า เมื่อโครงการดังกล่าวดำเนินการภายในพื้นที่ค่ายทุกจุด ชุมชนค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จะสามารถลดปริมาณขยะ  เพื่อนำกลับมาเป็นปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพใช้ในการเพิ่มปริมาณปุ๋ยในดิน ส่งผลให้กำลังพลมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีผักปลอดสารพิษรับประทาน เพื่อให้สังคมในค่ายน่าอยู่น่าอาศัย