ข่าวภาคเหนือ » ชลประทานเชียงใหม่ เร่งเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด รับมือภัยแล้งปี 2565

ชลประทานเชียงใหม่ เร่งเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด รับมือภัยแล้งปี 2565

21 กันยายน 2021
266   0

Spread the love

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ชี้แจงปริมาณน้ำที่กักเก็บในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่างๆ น้อยกว่าปีที่แล้ว เร่งกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนให้มากที่สุด เตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งปี 2565

ที่ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายอุดม ม้าเมือง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในจังหวัดเชียงใหม่ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ว่า ปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสายสาขามีแนวโน้มทรงตัว ซึ่งจากการตรวจวัดแม่น้ำปิงที่บริเวณวงแหวนรอบ 3 มีปริมาณน้ำสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 329 ล้านลูกบากศ์เมตร มากกว่าเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 5

ด้านปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในแหล่งต่างๆ มีดังนี้ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีปริมาณน้ำ 95.735 ล้านลูกบากศ์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 36.13 น้อยกว่าปีที่แล้ว 28 ล้านลูกบากศ์เมตร ในเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำ 54.690 ล้านลูกบากศ์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 20.55 น้อยกว่าปีที่แล้ว 47 ล้านลูกบากศ์เมตร และในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กมีปริมาณน้ำรวม 89 ล้านลูกบากศ์เมตร จะเห็นได้ว่าทั้งเขื่อนขนาดใหญ่ และแหล่งน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กยังสามารถกักเก็บน้ำได้อีกกว่า 460 ล้านลูกบากศ์เมตร

ทางกรมชลประทานจึงได้มีนโยบายให้เร่งกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนให้มากที่สุด และในการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝนนี้ให้หันไปใช้น้ำฝนเป็นหลัก เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งปี 2565 ซึ่งหากเทียบกับปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่แล้งที่สุดแล้วยังคาดว่าสามารถประคับประคองสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่ง โดยจะคำนึงถึงน้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคไว้เป็นหลัก และจะมีการแจ้งเกษตรกรให้หันไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทน ทั้งนี้ทางโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้จัดทำแก้มลิงตามตามแนวคลองส่งน้ำแม่แตง จำนวน 7 แห่ง เพื่อช่วยกักเก็บน้ำเตรียมไว้ใช้ในฤดูแล้ง ซึ่งในขณะนี้สามารถกักเก็บน้ำได้แล้วกว่า 2.6 ล้านลูกบากศ์เมตร