สกู๊ปพิเศษ » จากมาตรการตรึงชายแดน..ส่งผลให้การสกัดกั้นยาเสพติดปี64 ลดการนำเข้ายาตามชายแดน

จากมาตรการตรึงชายแดน..ส่งผลให้การสกัดกั้นยาเสพติดปี64 ลดการนำเข้ายาตามชายแดน

7 กันยายน 2021
476   0

Spread the love

จากภารกิจในการป้องกันประเทศ การสกัดกั้นการลักลอบค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนของกองกำลังผาเมือง ที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดกับชายแดนไทย – เมียนมา และติดกับ สปป.ลาว โดยที่ผ่านมากองกำลังผาเมืองได้วางมาตรการในการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติด ด้วยการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ การลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ การปิดล้อมตรวจค้นตลอดจนการซุ่มโจมตีของกำลังในพื้นที่ ส่งผลให้ตลอดปีงบประมาณ 2564 กองกำลังผาเมืองมีผลการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่ 6 จังหวัดของภาคเหนือ โดยสามารถจับกุมกลุ่มขบวนการได้ 429 ครั้ง ผู้ต้องหา 526 คน ปะทะกลุ่มขบวนการเสียชีวิต 5 ศพ ยึดยาบ้าได้กว่า 25,763,990 เม็ด เฮโรอีน 67.8 กิโลกรัม ไอซ์ 669 กิโลกรัม ฝิ่น 405 กิโลกรัม กัญชา 13.8 กิโลกรัม และ คีตามีน 29.5 กิโลกรัม จากข้อมูลของการสกัดกั้นในปีนี้ยังพบว่า จังหวัดเชียงราย มีผลการจับกุม 177 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหา 232 คน ยึดยาบ้าได้กว่า 11,140,147 เม็ด เฮโรอีน 1,741.15 กิโลกรัม และ ไอซ์ 631.98 กิโลกรัม


สำหรับผลการปฏิบัติงานที่สำคัญตลอดปี 2564 ด้านจังหวัดเชียงราย ที่สำคัญคือ การตรวจยึดยาบ้า 2,250,000 เม็ด ของกองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 ในพื้นที่บ้านผาหมี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 14 ต.ค.63 , การตรวจยึดยาบ้า 3,352,000 เม็ด ของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 และกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่บ้านผาจี ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 30 ต.ค.63 ,การปะทะกลุ่มขบวนการลับลอบค้ายาเสพติด ส่งผลให้ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต 2 ศพ ยึดยาบ้ากว่า 1,212,000 เม็ด พร้อมยาไอช์ 10 กิโลกรัม ของ กองร้อยทหารพรานที่ 3207 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 ที่บริเวณช่องทางแสนใหม่ บ้านแสนใหม่ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 1 พ.ย.63 ,และการตรวจยึดไอช์ 150 กิโลกรัม พร้อม คีตามีน 10 กิโลกรัม ของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สำนักสงฆ์อาไฮ่ หมู่ 3 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.63 , รวมทั้งการตรวจยึดยาบ้า 1,632,000 เม็ด พร้อม ไอช์ 125 กิโลกรัม พร้อม คีตามีน 13 กิโลกรัม ของ กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 จากการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ ในพื้นที่บ้านป่าเหมือด ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 24 ม.ค.64


นอกจากนี้จากการปิดล้อมตรวจค้นน้ำจำรีสอร์ท ต.โป่งผา อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย ของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 เมื่อวันที่ 17 ก.พ.64 สามารถจับกุมผู้ต้องหา 4 คน ยึดยาบ้า 570,000 เม็ด พร้อม ไอช์ 14 กิโลกรัม และจากการซุ่มโจมตีกลุ่มขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดในพื้นที่บ้านห้วยยาโน ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 26 ก.พ.64 ของกองร้อยทหารพรานที่ 3201 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 ได้เกิดการปะทะกันส่งผลให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บ 1 นาย และผลจากการปะทะ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 4 ราย ยึดยาบ้าได้ 1,600,000 เม็ด ,ขณะที่กองบังคับการควบคุมที่ 1 จัดชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และกองบังคับการควบคุมพื้นที่พิเศษ ลาดตระเวนเฝ้าตรวจ บริเวณบ้านสวนป่า หมู่ที่ 14 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตรวจพบไอซ์ 156 กิโลกรัม, ส่วนที่กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 ตรวจพบ ไอซ์ 60 กิโลกรัม บริเวณ ฌาปนสถาน บ.ศรีป่าแดง ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย


จากอย่างไรก็ตาม จากความร่วมมือของทุกหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจ ตลอดปีงบประมาณ 2564 ส่งผลให้การสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังผาเมือง สามารถลดการนำเข้ายาเสพติดที่จะเข้าสู่พื้นที่ตอนในได้สำเร็จ ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล กองทัพบกและกองทัพภาคที่ 3 เพื่อให้ยาเสพติดหมดไปจากภาคเหนือ