ข่าวภาคเหนือ » อำเภอแม่ออนประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19

อำเภอแม่ออนประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19

3 กันยายน 2021
215   0

Spread the love

อำเภอแม่ออนประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 รับทราบแนวทางการฉีดวัคซีนตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 70% ของประชาชนในพื้นที่

ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ออน ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอแม่ออน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 อำเภอแม่ออน เพื่อรับทราบและพิจารณาแนวทางการฉีดวัคซีนตามนโยบายระดับชาติ และนโยบายกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการฉีดวัคซีนของอำเภอแม่ออน โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงสูง 608 ตลอดจนร่วมกันกำหนดแนวทางการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในการฉีดวัคซีนของอำเภอแม่ออน ให้ครอบคลุมเป้าหมาย 70% ของประชาชนในอำเภอ และการรายงานผลการฉีดวัคซีนในพื้นที่ให้แก่คณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ทราบตามลำดับ  ทั้งนี้จะได้เร่งแผนการทำงานเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงโดยเร็ว