ข่าวภาคเหนือ » สั่งปิด บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด และศูนย์บริการลูกค้าทีโอที ตำบลสารภี 14 วัน

สั่งปิด บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด และศูนย์บริการลูกค้าทีโอที ตำบลสารภี 14 วัน

3 กันยายน 2021
316   0

Spread the love

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งปิด บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด ตำบลแม่เหียะ และศูนย์บริการลูกค้าทีโอที ตำบลสารภี เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-16 กันยายน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางเข้าไปในพื้นที่

ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่พบการติดเชื้อโรคโควิด – 19 ใน บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และศูนย์บริการลูกค้าทีโอที อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาให้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่  140/2564 และ ที่  141/2564 เรื่อง  ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยปิด บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 41/11 หมู่ที่ 5 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์บริการลูกค้าทีโอที ตั้งอยู่เลขที่ 128 หมู่ที่ 1 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 – 16 กันยายน 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด–19 ไม่ให้แพร่เข้าสู่ชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนเพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

ทั้งนี้ กลุ่มที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกักตัว (Home Quarantine) จนครบ 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคแต่ละอำเภอ ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ ควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่ และดำเนินการป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยมอบหมายให้นายอำเภอตามพื้นที่ดังกล่าว ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ กำกับและควบคุมการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ