สกู๊ปพิเศษ » รายงานพิเศษ..กองกำลังผาเมือง…ภารกิจสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

รายงานพิเศษ..กองกำลังผาเมือง…ภารกิจสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

2 กันยายน 2021
365   0

Spread the love

กองกำลังผาเมืองยังคงปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศ  เพิ่มมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ล่าสุดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2564 สามารถจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 175  ครั้ง โดยเป็นแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาว จีน และเกาหลีเหนือ จำนวน 622 คน และผู้นำพา 56 คน

พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง กล่าวว่า ปัจจุบันกองกำลังผาเมือง ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจตระเวนชายแดนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของผู้ลักลอบเข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้านบริเวณพื้นที่ชายแดน โดยมีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดร่วม พร้อมการจัดกำลังออกลาดตระเวน ตลอด 24 ชั่วโมง ตามเส้นทางหลัก เส้นทางรอง โดยเฉพาะเส้นทางตามธรรมชาติ  เพื่อไม่ให้มีการลักลอบเข้าเมืองและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายตามเส้นทางต่างๆ  โดยตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2564 กองกำลังผาเมืองสามารถจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 175  ครั้ง  622 คน โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา จำนวน 456 คน ,ลาว จำนวน 112 คน ,จีน จำนวน 41 คน  และเกาหลีเหนือ 6 คน และเป็นผู้นำพา 56 คน  ส่วนมากจับกุมได้ที่จังหวัดเชียงราย 131 ครั้ง 218 คน ผู้นำพา 39 คน  และจังหวัดเชียงใหม่  31  ครั้ง  238 คน ผู้นำพา 13 คน

ทั้งนี้กองกำลังผาเมือง มีพื้นที่รับผิดชอบใน 24 อำเภอชายแดน ใน  6 จังหวัด ภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, พะเยา, น่าน, อุตรดิตถ์ และ จังหวัดพิษณุโลก รวมความยาวตามแนวชายแดน 933  กิโลเมตร  โดยปัจจุบันกองกำลังผาเมือง ได้จัดกำลังในการตรึงพื้นที่ตามแนวชายแดน จำนวน 108 ชุดปฏิบัติการ พร้อมการควบคุมเส้นทางการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวจากแนวชายแดน เข้าสู่พื้นที่ตอนใน โดยการจัดตั้ง ด่านตรวจ/จุดตรวจ ในพื้นที่อีก  40 จุด ถึงแม้นว่าอีก 1 เดือนจะมีการสับเปลี่ยนกำลังในการปฏิบัติหน้าที่ตามวงรอบของกองกำลังป้องกันชายแดนปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ภารกิจในการป้องกันประเทศ  การสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  การสกัดกั้นการลักลอบค้ายาเสพติดสิ่งผิดกฎหมาย ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชน จะยังคงอยู่เพื่อให้ประชาชนตามแนวชายแดน มีความปลอดภัย และความสุข ในการใช้ชีวิตประจำวัน