ข่าวภาคเหนือ » หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ยังคงออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ยังคงออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

2 กันยายน 2021
296   0

Spread the love

หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ยังคงออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลตรีกิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานการรับมอบลองกอง จากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้มีการจัดซื้อลองกองเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากราคาลองกองตกต่ำ

กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดซื้อลองกองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้รับผลกระทบจากราคาลองกองตกต่ำ หน้าสวนกิโลกรัมละ 5-9 บาท  กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 รับซื้อในราคากิโลกรัมละ 15 บาท จำนวน 4 ตัน โดยจัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือในการเก็บผลผลิต และจัดยานพาหนะขนส่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้เป็น​อย่างดี สำหรับลองกองดังกล่าวได้นำมามอบเป็นสวัสดิการให้กำลังพลและทหารกองประจำการอย่างทั่วถึง และยังช่วยนำมาจำหน่ายในร้านทหารพันธุ์ดีให้กับประชาชนทั่วไปอีกทางหนึ่งด้วย

ขณะที่ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3216 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน 3 ส่วนแยก 2 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ กองกำลังประชาชน  บ.ทุ่งกระเทียม หมู่ 11  จัดกิจกรรม ” Army Baber Delivery” กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน บริการตัดผมถึงที่บ้าน ออกเดินเท้าบริการตัดผมให้กับ ผู้ยากไร้/คนพิการ/ผู้ป่วยติดเตียง (ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต) และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว และลดความเสี่ยงในการเดินทางออกไปข้างนอกบ้าน พร้อมกันนี้ได้มอบผ้าห่มเครื่องกันหนาวให้กับผู้ยากไร้  บ.ทุ่งกระเทียม หมู่ 11 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จว.พ.ย.