ข่าวภาคเหนือ » กองทัพภาคที่ 3 เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ผ่านโครงการมีแล้วแบ่งปัน เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน

กองทัพภาคที่ 3 เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ผ่านโครงการมีแล้วแบ่งปัน เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน

25 สิงหาคม 2021
348   0

Spread the love

กองทัพภาคที่ 3 เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ผ่านโครงการมีแล้วแบ่งปัน เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน

พล.ต.ถนัดพล   โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 กองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า จากรายงานของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 กองทัพภาคที่ 3 วันที่ 23  ส.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ  มียอดผู้ป่วยสะสม  59,906 ราย อยู่ระหว่างการรักษา    19,327 ราย  รักษาหายแล้ว   40,024 ราย  เสียชีวิต  555  ราย  และพบอีกว่า จังหวัดที่มียอดผู้ป่วยสะสมสูงสุดในภาคเหนือขณะนี้ ได้แก่ จังหวัดตาก นครสวรรค์และจังหวัดเชียงใหม่ ขณะเดียวกันยังคงมีการระบาดรายใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือ   770 ราย โดยเฉพาะที่จังหวัดตาก  พบผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 161 ราย รองลงมาเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่  117 ราย  และจังหวัดนครสวรรค์  พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 106 ราย ในขณะที่โรงพยาบาลสนามกองทัพบก จำนวน 10 แห่ง ในพื้นที่ มีเตียงที่สามารถรองรับผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษาในโรงพยาบาล  703 เตียง จากทั้งหมดที่สามารถรับได้  972 เตียง ขณะนี้ยังคงมีผู้รับการรักษาในโรงพยาบาลกองทัพบก ในพื้นที่  269 เตียง

นอกจากนี้หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ยังให้การช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการ มีแล้วแบ่งปัน เพื่อนำผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดี ไปมอบให้ประชาชนโดยที่  กองพลทหารม้าที่ 1 พล.ต.นฤทธิ์   ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 มอบพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ จากโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง (กองพลทหารม้าที่ 1) ให้กับเครือข่ายเกษตรกร  กำลังพล  13 ครัวเรือน   เพื่อให้เครือข่ายเกษตรกรแนวร่วม โครงการทหารพันธุ์ดี  กำลังพลและทหารพันธุ์ดีของหน่วย นำไปเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ เพื่อสร้างแหล่งอาหาร สำหรับใช้ บริโภคในครัวเรือน  และต่อยอดในการสร้างอาชีพ  เพื่อเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว

ขณะที่ มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38)  พ.อ.นิรันดร์ชัย ทิพย์กาญจนกุล เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 38 จัดกิจกรรม “โมบายปันสุข” นำไข่เป็ด และผักปลอดสารพิษจากโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 38  จำนวน 348 ชุด พร้อมกำลังพล จิตอาสา และ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ตามกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ บ้านนิคม ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อ ลดค่าใช้จ่ายแบ่งเบาภาระภายในครัวเรือน

ในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 จัดกำลังพลทหารพันธุ์ดี และกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านห้วยลอย หมู่ที่ 6 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์  จัดกิจกรรม Army Delivery “มีแล้วแบ่งปัน” โดยนำผลผลิตทางการเกษตร จากโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามพระราชดำริฯ พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ประชาชนบ้านห้วยลอย  ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

อย่างไรก็ตาม ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 กองทัพภาคที่ 3  ยังคงให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด ในพื้นที่ 17  จังหวัดภาคเหนือ   ตลอด 24 ชั่วโมง   ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 098 – 3458273