ข่าวภาคเหนือ » ภาคเหนือยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ขณะที่ชาวสวนลำไยเชียงรายได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ำ

ภาคเหนือยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ขณะที่ชาวสวนลำไยเชียงรายได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ำ

21 สิงหาคม 2021
372   0

Spread the love

พล.ต.ถนัดพล   โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 กองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า จากรายงานของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 กองทัพภาคที่ 3 วันที่ 20  ส.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ  มียอดผู้ป่วยสะสม 57,137 ราย อยู่ระหว่างการรักษา  19,450 ราย  รักษาหายแล้ว  37,177 ราย  เสียชีวิต  510 ราย ขณะเดียวกันมีการระบาดรายใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือ   1,105 ราย โดยเฉพาะที่จังหวัดตาก  พบผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 261 ราย รองลงมาเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่  166 ราย  และจังหวัดนครสวรรค์  พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 123  ราย ในขณะที่ปัจจุบันมีกำลังพลและครอบครัวทหารของกองทัพภาคที่ 3 ติดเชื้อโควิด – 19 จำนวน 176 ราย    ในส่วนของโรงพยาบาลสนามกองทัพบก จำนวน 10 แห่ง มีเตียงที่สามารถรองรับผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษา 649 เตียง

นอกจากนี้กองทัพภาคที่ 3 ให้การสนับสนุนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิค-19 (สีเขียว) ตาม โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน ทบ. และ กอ.รมน. พาคนกลับบ้าน”  774  ราย จังหวัดพิษณุโลกสูงสุด  363 ราย รองลงมาเป็นจังหวัดพิจิตร 160 ราย และจังหวัดพิจิตร 159 ราย ขณะที่บางคนเดินทางกลับเองและเดินทางกลับโดยส่วนราชการอื่นๆของจังหวัด 28,308 ราย ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 20 สิงหาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 กลุ่มสีเขียวจากกรุงเทพฯและปริมณฑลที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 29,052 คน และยังคงมีผู้เดินทางกลับเข้าประเทศไทย ผ่านช่องทาง/ด่านชายแดน  ของกองกำลังป้องกันชายแดน ในความรับผิดชอบของกองกำลังผาเมืองและกองกำลังนเรศวร ใน 6 ช่องทาง 1,872  คน

อย่างไรก็ตามในพื้นที่ยังคงมีประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิค -19  เช่นที่ จังหวัดเชียงราย กลุ่มเกษตรกรปลูกลำไย พื้นที่ อ.แม่สรวย เดือดร้อน เรื่องราคาลำไยตกต่ำโดยเฉพาะฝั่งเชียงรายตะวันออก ทางอำเภอเทิง  อำเภอป่าแดด อำเภอพญาเม็งราย  อำเภอขุนตาล อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเชียงของ ที่ราคาลำไยเบอร์ AA จากกิโลกรัมละ 20 กว่าบาท เหลือ 11-12 บาท ส่วนเบอร์เล็กสุดเหลือกิโลกรัมละไม่ถึง 2 บาท อีกทั้ง ประเทศจีน ได้ชะลอการรับซื้อผลิตผลลำไยออกไปซึ่งหากมีการเจรจาให้จีน กลับมารับซื้อลำไยเหมือนเดิมได้ ประกอบกันการณรงค์ให้มีการบริโภค ก็จะสามารถลดผลกระทบต่อความเดือดร้อนของชาวสวนได้

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 กองทัพภาคที่ 3  ยังคงให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด ในพื้นที่ 17  จังหวัดภาคเหนือ   ตลอด 24 ชั่วโมง   สอบถามข้อมูลผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 098 – 3458273