เกษตรเพื่อชีวิต » เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เร่งประชาสัมพันธ์บริโภคลำไย เพื่อช่วยเหลือชาวสวน ล่าสุดส่งคาราวานลำไย 3 ภาค กว่า 3,000 ตัน มูลค่าไม่น้อยกว่า 66 ล้านบาท

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เร่งประชาสัมพันธ์บริโภคลำไย เพื่อช่วยเหลือชาวสวน ล่าสุดส่งคาราวานลำไย 3 ภาค กว่า 3,000 ตัน มูลค่าไม่น้อยกว่า 66 ล้านบาท

21 สิงหาคม 2021
400   0

Spread the love

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เร่งประชาสัมพันธ์บริโภคลำไย เพื่อช่วยเหลือชาวสวน ล่าสุดส่งคาราวานลำไย 3 ภาค กว่า 3,000 ตัน มูลค่าไม่น้อยกว่า 66 ล้านบาท

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ในช่วงใกล้สิ้นสุดฤดูกาลให้ผลผลิตลำไยคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตลำไย ทั้งช่องทางการตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เชียงใหม่พรีเมียม การแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างภาคเหนือและใต้ การจัดหาช่องทางการจำหน่ายผลผลิตเพิ่มเติมทั้งบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สามารถช่วยการระบายสินค้าไปแล้วประมาณ 3,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 66 ล้านบาท แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ระบบการขนส่งผลผลิตหยุดชะงัก จึงเร่งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผ่านสำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ รับคำสั่งซื้อจากผู้บริโภคโดยตรง และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนแก่เกษตรกร เป็นค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการแก่กลุ่ม โดยแบ่งเป็นคาราวาน ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ ซึ่งเกษตรกรจะจัดส่งสินค้าต่อเที่ยวจากคำสั่งซื้อน้ำหนักรวมประมาณ 2 ตันต่อรถ 1 คัน โดยบรรจุน้ำหนักประมาณ 5 กิโลกรัม ต่อกล่องหรือตระกร้า ราคาจำหน่ายปลายทางกล่องๆละ 175 บาท

ปัจจุบันได้รับคำสั่งซื้อเบื้องต้น จากจังหวัดปลายทาง 6 จังหวัดดังนี้จังหวัดศรีสะเกษตร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชลบุรี จังหวัดสงขลา อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทางภาครัฐ และเอกชนอาทิกองทัพอากาศ โรงเรียนมารีวิทย์ ซึ่งมีคำสั่งซื้อเบื้องต้น จำนวนกว่า 20 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 700,000 บาท

ทั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเป็นผู้แทนเกษตรกรส่งผ่านคำขอบคุณ ชาวไทยที่อุดหนุนลำไยสินค้าเกษตรดีมีคุณภาพจากจังหวัดเชียงใหม่ ช่วยให้ชาวสวนลำไยฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 อีกช่องทางหนึ่ง และหากผู้บริโภคสนใจสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2478-9 และนางสาวพีรดี เหมวิรัช นักวิขาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ 06 4961 6254