แวดวงการศึกษา » ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เร่งสถานศึกษาพิจารณาความพร้อมการเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เร่งสถานศึกษาพิจารณาความพร้อมการเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site

18 สิงหาคม 2021
475   0

Spread the love

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือทุกสถานศึกษาพิจารณาความประสงค์การเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site หลังคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ งดการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา จะสิ้นสุด 31 สิงหาคม 2564 นี้

วันนี้ (18 ส.ค. 64) ที่ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ก่อนที่คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 93/2564 งดการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) จะสิ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นี้

โดยเมื่อคำสั่งฯ ดังกล่าวพ้นสภาพ แนวทางการจัดการเรียนการสอนก็จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งจากการสำรวจความประสงค์ของสถานศึกษาในเบื้องต้น พบว่ามีสถานศึกษาจำนวน 551 แห่ง จากจำนวนสถานศึกษา 1,131 แห่ง มีประสงค์จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ดังนั้น หากสถานศึกษาจะเปิดการเรียนการสอนตามปกติ หรือ On Site ได้นั้น จะต้องมีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่เข้มข้น และต้องมีแผนเผชิญเหตุ รับมือสถานการณ์หากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาด้วย

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มีมติให้แต่ละหน่วยงาน ทบทวน ยืนยันความประสงค์การเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ของแต่ละโรงเรียนในสังกัดอีกครั้ง พร้อมแนบข้อมูลความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ส่งให้ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รวบรวม ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาอนุญาตการเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ต่อไป