ข่าวภาคเหนือ » ภาคเหนือยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,174 ราย โดยเฉพาะที่จังหวัดตาก กำแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์ ขณะที่กองทัพภาคที่ 3 ให้การสนับสนุนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิค-19 (สีเขียว) ตาม โครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน ทบ. และ กอ.รมน. พาคนกลับบ้าน

ภาคเหนือยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,174 ราย โดยเฉพาะที่จังหวัดตาก กำแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์ ขณะที่กองทัพภาคที่ 3 ให้การสนับสนุนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิค-19 (สีเขียว) ตาม โครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน ทบ. และ กอ.รมน. พาคนกลับบ้าน

18 สิงหาคม 2021
233   0

Spread the love

ภาคเหนือยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,174  ราย โดยเฉพาะที่จังหวัดตาก กำแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์ ขณะที่กองทัพภาคที่ 3 ให้การสนับสนุนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิค-19 (สีเขียว) ตาม โครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน ทบ. และ กอ.รมน. พาคนกลับบ้าน

พล.ต.ถนัดพล   โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 กองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า จากรายงานของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 กองทัพภาคที่ 3 วันที่ 16 ส.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ  มียอดผู้ป่วยสะสม 52,498 ราย อยู่ระหว่างการรักษา   19,446 ราย  รักษาหายแล้ว   32,608 ราย  เสียชีวิต   555   ราย ขณะเดียวกันมีการระบาดรายใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือ  1,174  ราย โดยเฉพาะที่จังหวัดตาก   พบผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 239 ราย  รองลงมาเป็นจังหวัดกำแพงเพชร  พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 202  ราย และจังหวัดนครสวรรค์ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่  199 ราย  ในขณะที่ปัจจุบันมีกำลังพลและครอบครัวทหารของกองทัพภาคที่ 3 ติดเชื้อโควิด – 19 จำนวน 176 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 33 ราย รักษาหายแล้ว 142 ราย ในส่วนของโรงพยาบาลสนามกองทัพบก จำนวน 10 แห่ง มีเตียงที่สามารถรองรับผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษา 568 เตียง

นอกจากนี้กองทัพภาคที่ 3 ให้การสนับสนุนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิค-19 (สีเขียว) ตาม โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน ทบ. และ กอ.รมน. พาคนกลับบ้าน”  730  ราย จังหวัดพิษณุโลกสูงสุด  359 ราย รองลงมาเป็นจังหวัดน่าน 159 ราย และจังหวัดพิจิตร 151 ราย ขณะที่บางคนเดินทางกลับเองและเดินทางกลับโดยส่วนราชการอื่นๆของจังหวัด 25,353 ราย ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 16 สิงหาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 กลุ่มสีเขียวจากกรุงเทพฯและปริมณฑลที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคเหนือ แล้ว 26,683 ราย

ทั้งนี้ในปัจจุบันยังมีผู้เดินทางกลับเข้าประเทศไทย ผ่านช่องทาง/ด่านชายแดน  ของกองกำลังป้องกันชายแดน ในความรับผิดชอบของกองกำลังผาเมืองและกองกำลังนเรศวร ใน 6 ช่องทาง 1,413 คน ขณะเดียวกันกองทัพภาคที่ 3 จัดกำลัง  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตามจุดตรวจ/ด่านตรวจ และสายตรวจโควิด – 19  เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่   655  นาย

อย่างไรก็ตามในพื้นที่ภาคเหนือยังคงมีประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  ในหลายพื้นที่ ปัญหาขาดรายได้หลัก เนื่องจากไม่มีงานทำ นายจ้างไม่สามารถจ้างแรงงานได้ เพื่อลดต้นทุนสถานประกอบการ ร้านอาหารขาดทุน ทำให้ประชาชนไม่มีเงินมาซื้อสินค้าในการดำรงชีพ

นอกจากนี้ยังพบว่า ราคาสินค้าที่จำเป็น ปรับราคาสูงขึ้น  ขณะเดียวกันผู้ป่วยหรือผู้ที่กักตัว ขาดรายได้  มีหนี้สิน ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้สินได้ ซึ่งในอนาคตอาจเกิดปัญหาโรคซึมเศร้า การลักเล็กขโมยน้อย

ทั้งนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 กองทัพภาคที่ 3  ยังคงให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด ในพื้นที่ 17  จังหวัดภาคเหนือ   ตลอด 24 ชั่วโมง   สอบถามข้อมูลผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 098 – 3458273