ข่าวภาคเหนือ » รมช.พาณิชย์ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของเกษตรกรสวนลำไย อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รมช.พาณิชย์ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของเกษตรกรสวนลำไย อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

17 สิงหาคม 2021
256   0

Spread the love

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนลำไย ในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนเพลี้ยแป้งในลำไยส่งออก และปัญหาราคาลำไยประเภทรูดร่วงตกต่ำ ย้ำเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบคุณภาพลำไยก่อนส่งออก

วันนี้ (17 ส.ค. 64) ที่วิสาหกิจชุมชนลำไยมัดปุ๊ก บ้านร้องขุด อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ นายสินิตย์ เลิสไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตลำไยในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังปัญหาของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนลำไย โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

จากการรับฟังปัญหา พบว่า ขณะนี้เกษตรกรประสบปัญหา 2 เรื่อง ประกอบด้วย ปัญหาด้านคุณภาพ และราคา ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาทางประเทศจีนได้ตรวจพบการปนเปื้อนเพลี้ยแป้งในลำไยส่งออก จึงขอให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระงับการส่งออกลำไยจากล้งที่ตรวจพบปัญหาด้านคุณภาพ จำนวน 66 ล้ง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ 37 ล้ง ซึ่งขณะนี้ทางกรมวิชาการการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งทำการเจรจากับประเทศจีน ขอแบ่งล้งที่มีปัญหาออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ตรวจพบเพลี้ยแป้งมากกว่า 3% จะให้ระงับการส่งออกชั่วคราว จำนวน 10 ล้ง ส่วนอีก 27 ล้ง ที่ตรวจพบเพลี้ยแป้ง ต่ำกว่า 3% จะได้มีการเจรจากับทางประเทศจีนอีกครั้ง ให้สามารถส่งออกไปได้ เพื่อระบายลำไยส่งออกไปนอกประเทศ ทั้งนี้เกษตรกรและล้ง  ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพลำไยก่อนจะส่งออกไปจำหน่าย เพื่อเรียกความเชื่อมั่นของประเทศจีนกลับมาเช่นเดิม  ทั้งนี้กรมวิชาการการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้เพิ่มมาตรการคัดกรองคุณภาพของลำไยที่จะส่งออกให้เข้มงวดมากขึ้นเช่นกัน โดยจะมีการสุ่มตรวจทั้งในขั้นตอนการเก็บ การอบ และก่อนการส่งออก เพื่อไม่ให้มีเพลี้ยแป้งปะปนเข้าไปและสามารถส่งออกได้เช่นเดิม

ด้านปัญหาราคาลำไยในขณะนี้ยังอยู่ในราคาที่ทรงตัว แต่มีการติดขัดด้านการขนส่งสินค้าไปยังผู้บริโภค เนื่องจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีข้อจำกัดในการขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ได้มีการประสานไปยังสมาคมโลจิสติกส์ไทย เพื่อนำบริษัทขนส่งอื่นๆ เข้ามาช่วยเรื่องขนส่ง หากมีคำสั่งซื้อเข้ามายังล้งต่างๆ เพื่อกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ส่วนราคาลำไยประเภทรูดร่วง ขณะนี้ตลาดปลายทางเริ่มหยุดรับซื้อไปแล้วบางส่วนทำให้ราคาตกต่ำลง ทางกระทรวงพาณิชย์จะได้มีการประสาน เจรจากับโรงงานอบลำไย เพื่อสอบถามปัญหาและให้ช่วยรับซื้อลำไยรูดลูกร่วงในราคาที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  พร้อมทั้งให้กรมการค้าภายในช่วยเหลือโรงงานและผู้ประกอบการในการรับซื้อลำไยจากเกษตรกร ซึ่งจะได้มีการประชุมเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป

จากนั้นนายสินิตย์ เลิสไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมเชื่อมโยงรับซื้อลำไยระหว่างห้างค้าปลีก-ค้าส่ง กับกลุ่มเกษตรกร ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงรับซื้อลำไยจากเกษตรกรกว่า 4,000 ตัน เพื่อนำไปจำหน่ายในห้างค้าปลีกต่างๆ พร้อมทั้งได้ปล่อยคาราวานรถขนส่งลำไย จำนวน 3 คัน นำลำไยของเกษตรกรไปจำหน่ายยังจังหวัดนครปฐม ตามโครงการเชื่อมโยงสินค้าลำไยของกรมการค้าภายใน เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย