ข่าวภาคเหนือ » สั่งปิดศูนย์การค้าพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท เชียงใหม่ (Premium Outlet Chiang Mai) เฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง 14 วัน

สั่งปิดศูนย์การค้าพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท เชียงใหม่ (Premium Outlet Chiang Mai) เฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง 14 วัน

14 สิงหาคม 2021
196   0

Spread the love

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดศูนย์การค้าพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท เชียงใหม่ (Premium Outlet Chiang Mai) พร้อมทั้งให้พนักงานเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19

วันนี้ (14 ส.ค. 64) นายกนก ศรีวิชัยนันท์  เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในลักษณะกลุ่มก้อน ที่ศูนย์การค้าพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท เชียงใหม่ (Premium Outlet Chiang Mai) ตั้งอยู่เลขที่ 888 ซอยบ้านช่างคำหลวง 13 หมู่ 5 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่อำเภอหางดง และให้การตรวจเชิงรุก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรปิดศูนย์การค้าพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท เชียงใหม่ (Premium Outlet Chiang Mai) เป็นการชั่วคราว

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมติออกคำสั่งที่ 112/2564 โดยให้ปิด ศูนย์การค้าพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท เชียงใหม่ (Premium Outlet Chiang Mai) อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน และให้เจ้าของสถานที่ผู้ประกอบการทำความสะอาดร้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเป็นเวลา อย่างน้อย 3 วัน พร้อมทั้งให้พนักงานของศูนย์การค้าพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท เชียงใหม่ (Premium Outlet Chiang Mai) ทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง เป็นเวลา 14 วัน และกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน โดยให้นายอำเภอหางดงในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหางดง กำกับและควบคุมการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2564