ข่าวภาคเหนือ » เชียงใหม่วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 62 ราย ส่วนใหญ่มาจากคลัสเตอร์ตำบลหางดง อำเภอฮอด มากถึง 26 ราย

เชียงใหม่วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 62 ราย ส่วนใหญ่มาจากคลัสเตอร์ตำบลหางดง อำเภอฮอด มากถึง 26 ราย

14 สิงหาคม 2021
181   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อยู่ที่ 62 ราย ส่วนมากเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด จากคลัสเตอร์ ตำบลหางดง อำเภอฮอด 26 ราย พร้อมแจ้งให้ลูกค้าผู้ใช้บริการร้านอินเตอร์แฟบริค ระหว่างวันที่ 7-9 ส.ค. 2564 สังเกตตนเอง หากพบมีความผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยงเพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อทันที

วันนี้ (14 ส.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า วันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 62 ราย ซึ่งจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และผู้สัมผัส เมื่อวานนี้ (13 ส.ค. 64) ตรวจทั้งหมด 2,406 ราย พบผู้มีผลบวก 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.54 นอกนั้นเป็นผู้มีผลบวกมาจากต่างจังหวัดขอกลับมารักษายังภูมิลำเนา ส่วนปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อหลักๆ มาจากคลัสเตอร์อำเภอฮอด และการสัมผัสในครอบครัวเพิ่มสูงมากเช่นกัน ทำให้ภาพรวมการสัมผัสในครอบครัวมากถึงร้อยละ 23.6 สัมผัสจากต่างจังหวัดเพิ่มเป็นร้อยละ 15.6 สัมผัสในชุมชน เพิ่มเป็นร้อยละ 15.2 และสัมผัสในที่ทำงานลดลงเหลือ ร้อยละ 12.2

ส่วนการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง คนงานเก็บลำไย ขณะนี้ตรวจไปแล้ว 12 อำเภอ เมื่อวานนี้อำเภอแม่แตง ตรวจเพิ่ม 72 ราย เป็นลบทั้งหมด ส่วนการตรวจผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด ที่สถานีรถไฟตรวจ 17 ราย สถานีขนส่งอาเขตตรวจ 1 ราย รถยนต์ส่วนตัวที่ด่านดอนจั่น ตรวจ 39 ราย และด่านสารภี ตรวจพนักงานขับรถบรรทุกและผู้ติดตาม ตรวจไปทั้งหมด 102 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด ส่วนการตรวจเชิงรุก มีการตรวจไปหลายสถานที่เสี่ยง โดยทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคในพื้นที่อำเภอฮอด ตรวจที่บ้านวังลุงใหม่ อำเภอฮอด 221 ราย พบผู้มีผลบวก 23 ราย ทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจที่บริษัทเมาเท่น เฟรช 17 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด ทีมสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 1 เชียงใหม่ ตรวจที่สถานพินิจเด็กและเยาวชน อำเภอแม่ริม ตรวจ ATK 51 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด ส่วนรถชีวนิรภัยพระราชทานลงตรวจที่ชุมชนช้างคลาน 76 ราย พบผู้มีผลบวก 1 ราย

สำหรับรายละเอียดของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 62 ราย มีดังนี้ เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 44 ราย มาจากคลัสเตอร์ หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด 26 ราย คัลสเตอร์น้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน 2 ราย คลัสเตอร์โรงแรมเลอเมอริเดียน 1 ราย ร้านอินเตอร์แฟบริค กาดหลวง 7 ราย ครอบครัว CM 6388 หมู่ 3 หนองบัว อำเภอไชยปราการ 4 ราย สัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 2 ราย และอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 2 ราย ในส่วนของผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัด 18 ราย จาก กรุงเทพฯ 10 ราย ชลบุรี 2 ราย สมุทรสาคร 2 ราย เชียงราย 2 ราย อยุธยาและราชบุรี จังหวัดละ 1 ราย

ด้านรายละเอียดข้อมูลผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ต่างๆ มี ดังนี้ คลัสเตอร์ ตำบลหางดง อำเภอฮอด พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 26 ราย โดยมีการกระจายไปหลายพื้นที่ ทั้งปั๊มเชลล์ หมู่ 12 แล้วแพร่กระจายไป หมู่ 8 ตำบลหางดง รวมทั้งการติดเชื้อที่ร้านโกข้าวมันไก่ และร้านน้ำหวานหน้าร้านโกข้าวมันไก่ พบพนักงานติดเชื้อเพิ่มอีก และพบการติดเชื้อข้ามไปยังอำเภอจอมทอง อีก 2 ราย ที่อู่ซ่อมรถยนต์วิเชียรการช่างยางยนต์ หมู่ 16 ตำบลบ้านแปะ รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมคลัสเตอร์นี้ 83 ราย

คลัสเตอร์ น้ำพุร้อนสันกำแพง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน มาจากการตรวจกลุ่มเสี่ยงสูงที่ตรวจรอบแรกผลเป็นลบ และอยู่ระหว่างกักตัว จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่มเติม ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมคลัสเตอร์นี้ 36 ราย

คลัสเตอร์ โรงแรมเลอเมอริเดียน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน เกี่ยวข้องกับร้านขายปาท่องโก๋และร้านตัดผมคิวทอง บริเวณใกล้วัดฝายหิน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมคลัสเตอร์นี้ 15 ราย

เหตุการณ์การระบาดในร้านอินเตอร์แฟบริค และครอบครัวที่ตำบลช้างคลาน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย พบว่าเป็นการระบาดในครอบครัวใกล้ชิดกัน 2 ครอบครัวที่อยู่บ้านติดกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนว่าสัมผัสเชื้อมาจากแหล่งใด และมี 1 รายที่ทำงานอยู่ร้านน้องใหม่แฟชั่น ที่กาดหลวง โดยในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคมนี้ จะได้นำรถตรวจชีวภัยพระราชทาน ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองที่บริเวณกาดหลวงอีกครั้ง

ทั้งนี้จึงออกประกาศให้ลูกค้าผู้ใช้บริการร้านอินเตอร์แฟบริค ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2564 ให้สังเกตอาการตนเอง หากพบมีความผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจ Swab พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง และกักตัว 14 วัน

สำหรับเหตุการณ์การระบาดในกลุ่มพนักงานบริษัทผลิตลำไยอบแห้ง รียูเนียน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ที่เดินทางกลับบ้านที่อำเภอไชยปราการ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมทั้งหมด 16 รายแล้ว จากการสอบสวนพบว่า CM6386 และ CM6388 ไม่ได้เข้ารับการกักตัวตามที่อำเภอจัดไว้ให้ โดยได้หลบไปกักตัวอยู่ที่บ้าน พร้อมทั้งไม่เคร่งครัดในการกักตัว จึงทำให้เกิดการติดเชื้อในครอบครัวของ CM6388 พบการติดเชื้อเพิ่มอีก 4 ราย คือ ภรรยาและลูก 3 คน ขณะนี้ทีมควบคุมโรคอำเภอไชยปราการ ได้ลงพื้นที่แยกกลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อทำการตรวจคัดกรอง และสั่งกักตนเองแล้ว ในส่วนของกลุ่มเสี่ยงต่ำ โดยให้สังเกตอาการ 14 วัน

ด้านข้อมูลการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ที่รับการฉีดไปแล้ว 316,316 ราย คิดเป็นร้อยละ 26 ของประชากรเป้าหมายที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ โดยแคมเปญฉีดวัคซีน เน้นให้กลุ่มเสี่ยงสูง คือ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค สามารถ Walk in เข้าไปฉีดวัคซีนได้ พบมีผู้เข้ารับบริการจำนวนมาก และในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 จะจัดอีกครั้งที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 10.30-15.00 น. เท่านั้น ส่วนประชาชนทั่วไปที่จองคิวในเว็บ ก๋ำแปงเวียง ขอให้รอข้อความเรียกตามคิวจาก SMS ซึ่งได้เริ่มทยอยเรียกฉีดตามคิวแล้ว