ข่าวภาคเหนือ » ผวจ.เชียงใหม่แจง คำสั่งฯ ที่ 107/2564 เพียงแค่ต้องการจัดระเบียบ ไม่ได้ห้ามการแจกสิ่งของ ย้ำ “ตู้ปันสุข” ทำดีอยู่แล้วก็ทำต่อไป

ผวจ.เชียงใหม่แจง คำสั่งฯ ที่ 107/2564 เพียงแค่ต้องการจัดระเบียบ ไม่ได้ห้ามการแจกสิ่งของ ย้ำ “ตู้ปันสุข” ทำดีอยู่แล้วก็ทำต่อไป

14 สิงหาคม 2021
315   0

Spread the love

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์ฮอมกั๋น-ปั๋นหื้อ” ซึ่งดำเนินการโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการจะเป็นศูนย์รวมเพื่อส่งต่อสิ่งของ อาหาร หรือของใช้ต่างๆ ไปยังประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งจัดที่อาคารภายในสวนสาธารณะบนที่ดินของการรถไฟฯ ถ.เจริญเมือง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้มีการเปิดเว็บไซต์รับบริจาคสิ่งของที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤติโควิด-19 ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่อีกด้วย

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือวันนี้เป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกป้องกันคลัสเตอร์ใหม่ โดยทางเทศบาลนครเชียงใหม่จะรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชน และนำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยที่ประชาชนไม่ต้องเคลื่อนที่ออกไปไหน เพราะไปส่งให้ถึงมือที่บ้าน เนื่องจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้า เป็นการแพร่ระบาดได้ง่ายและไม่แสดงอาการได้ด้วย จึงจำเป็นต้องจำกัดการรวมกลุ่มของประชาชนที่จะออกไปรับสิ่งของบริจาค ลดการเกิดการรวมกลุ่มที่จะเสี่ยงต่อการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ ขณะเดียวกันก็ให้คณะกรรมการป้องกันโควิด-19 ระดับชุมชนสอดส่องดูแลประชาชนที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือบุคคลจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามายังชุมชนให้เข้าสู่กระบวนการคัดกรองที่ถูกต้อง และรณรงค์สร้างการรับรู้ไม่ให้ประชาชนกลายเป็นกลุ่มเสี่ยง หากมีการยับยั้งการแพร่ระบาดในชุมชนได้ ก็จะไม่เกิดคลัสเตอร์ใหม่ในพื้นที่ ลดการแพร่ระบาดในพื้นที่ให้สามารถควบคุมได้ ขณะเดียวกันผู้ที่ใจบุญก็สามารถบริจาคสิ่งของได้และได้บุญแน่นอน เพราะสิ่งของที่นำมาบริจาคที่นี่มีระบบให้ตรวจเช็คได้ว่าสิ่งของที่รับมานั้นได้นำไปบริจาคจริงและบริจาคที่ไหนบ้างไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ถึงมือผู้ได้รับความเดือดร้อน

“สำหรับ ตู้ปันสุข หรือ หยิบแล้วหยอด ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ และสมาคมภัตรตาคารร้านอาหาร ไม่เข้าข่ายอยู่ในเงื่อนไขตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 107/2564 ซึ่งคำสั่งนั้นต้องการที่จะจัดระเบียบการแจกสิ่งของ อาหารเพื่อช่วยเหลือประชาชน ประเด็นตู้ปันสุข หรือ หยิบแล้วหยอด หากมีในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดก็ให้ท้องถิ่นไปดูแลเรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่านั้น ที่ทำอยู่แล้วก็ทำต่อเนื่องต่อไป” ผวจ.เชียงใหม่ กล่าว