แวดวงการศึกษา » คณะบริหารธุรกิจ จับมือคณะการสื่อสารมวลชน มช. สร้างความรู้ด้านการเงิน ลงทุน กลต. ขานรับ เสริมพลังสร้างอนาคต New Gen

คณะบริหารธุรกิจ จับมือคณะการสื่อสารมวลชน มช. สร้างความรู้ด้านการเงิน ลงทุน กลต. ขานรับ เสริมพลังสร้างอนาคต New Gen

10 เมษายน 2021
388   0

Spread the love

คณะบริหารธุรกิจ จับมือคณะการสื่อสารมวลชน มช. สร้างความรู้ด้านการเงิน ลงทุน  กลต. ขานรับ  เสริมพลังสร้างอนาคต New Gen

ภาควิชาการเงิน  คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดงานสัมมนาออนไลน์ FUN (D) GAME WEBINAR มุ่งเสริมพลังความรู้ด้านการเงินการลงทุนสำหรับคนรุ่นใหม่ เมื่อวันที่  9 เมษายน ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาและผู้สนใจอย่างคับคั่ง

ในงานประกอบด้วยการแบ่งปันความรู้เพื่อการจัดการเงิน  และการลงทุนสำหรับนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก้องภู นิมานันท์  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ธีรภัทร  วรรณฤมล  กล่าวทักทายผู้ร่วมงาน  จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชานนท์  ชิงชยานุรักษ์ ชี้ความสำคัญของการเก็บออม  การลงทุนที่เหมาะกับนักศึกษา พลังแห่งดอกเบี้ยทบต้น  ในงานมีวิทยากรรับเชิญได้แก่  คุณเนย ธนพร เจียรนัยกุลวานิช  จากเพจ Stock JourNoey แนะนำการลงทุนในหุ้นเพื่อความมั่นคงในอนาคต  และคุณท็อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา จาก  BITKUB แนะนำความรู้และการลงทุนใน BITCOIN  มีผู้สนับสนุนหลักได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)  ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร  ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนสำหรับคนรุ่นใหม่ได้ที่เฟสบุ๊คแฟนเพจ “Tip for fund”  โดยภาควิชาการเงิน  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่