ข่าวภาคเหนือ » ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ตามแคมเปญ “ฮักพ่อ ฮักแม่ พาไปฉีดวัคซีน”

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ตามแคมเปญ “ฮักพ่อ ฮักแม่ พาไปฉีดวัคซีน”

7 สิงหาคม 2021
277   0

Spread the love

ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนพร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาลผู้ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และบุตร หลาน ที่พาผู้สูงอายุในครอบครัวเข้ารับการฉีดวัคซีน ตามแคมเปญ “ฮักพ่อ ฮักแม่ พาไปฉีดวัคซีน” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโควิด-19  ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคมนี้

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ โดย ศูนย์บริหารการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดแคมเปญ เพื่อเชิญชวนกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อความรุนแรงด้านสุขภาพ หากติดโควิด -19 เพื่อให้มีโอกาสรับภูมิคุ้มกันก่อนกลุ่มอื่น ๆ ที่แข็งแรงกว่า โดยจัดให้บริการที่ศูนย์ฉีดทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ โดยอำเภอเมือง จัดให้บริการ 3 แห่ง คือที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล โดยบุตร-หลานที่พาผู้สูงอายุไปจะได้รับสิทธิพิเศษฉีดวัคซีนเพิ่ม 1 คน ต่อ 1 ครอบครัว ส่วนในสัปดาห์หน้า จะได้มีการทยอยเรียกผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี ที่ได้ทำการจองในเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” เข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นลำดับถัดไป