เกษตรเพื่อชีวิต » กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบกล้าฟ้าทะลายโจรร่วมโครงการแม่โจ้สวนสมุนไพรสู้ภัยโควิด”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบกล้าฟ้าทะลายโจรร่วมโครงการแม่โจ้สวนสมุนไพรสู้ภัยโควิด”

7 สิงหาคม 2021
498   0

Spread the love

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย ให้ผู้แทนมอบกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร สายพันธุ์พิจิตร 4-4 โดยดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปปลูกขยายพันธุ์ อีกทั้งทดสอบสายพันธุ์ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ภายใต้โครงการแม่โจ้สวนสมุนไพรสู้ภัยโควิด

ทางด้านเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรด้านพืชเร่งขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจรผ่านศูนย์ขยายพันธุ์พืช สนับสนุนให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอ โดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถนำไปปฏบัติและวิธีการเพาะปลูกที่ถูกต้องได้สายพันธุ์ดี ผลผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อใช้สนับสนุนการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน ตามคำแนะนำแพทย์ได้อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้นายศิวะ ทมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสกรณ์ ร่วมปลูกฟ้าทะลายโจร ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่