ข่าวภาคเหนือ » สุโขทัย ร.พ.สนามไพลินวอนเข้าใจการทำงานพร้อมปรับปรุงด้านขยะติดเชื้อตกค้าง

สุโขทัย ร.พ.สนามไพลินวอนเข้าใจการทำงานพร้อมปรับปรุงด้านขยะติดเชื้อตกค้าง

5 สิงหาคม 2021
320   0

Spread the love

สุโขทัย ร.พ.สนามไพลินวอนเข้าใจการทำงานพร้อมปรับปรุงด้านขยะติดเชื้อตกค้าง

จากกรณีมีการร้องเรียนผ่านเพจทางโซเชียล ถึงการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามไพลิน จ.สุโขทัย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ของจังหวัดสุโขทัย ว่า การบริหารจัดการขยะ โดยเฉพาะขยะติดเชื้อไม่มีการเก็บนำไปทำลายรวมถึงเรื่องคนไข้ออกมานอกห้องพัก มารับอาหารเองจากไรเดอร์ และการปีนข้ามห้องทางระเบียงนั้น ล่าสุดนายแพทย์สมชาย แก้วเขียว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  นายแพทย์สุนทร อินทพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการ โรงพยาบาลสนามไพลิน ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีการกำจัดขยะติดเชื้อ โรงพยาบาลสนามไพลิน ว่าได้มีการจ้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในการขนย้ายขยะติดเชื้อไปทำลาย แต่พบปัญหาว่าแต่ละวัน มีปริมาณมากกว่า 300 กิโลกรัมต่อวัน บริษัทเอกชนรายดังกล่าวไม่มาขนย้ายขยะติดเชื้อ จึงทำให้มีการสะสมของขยะจำนวนมาก  ซึ่งทางโรงพยาบาลสนามไพลิน ได้มีการแก้ปัญหาโดย แจ้งบริษัทเอกชนรายดังกล่าวให้เพิ่มรอบการขนย้ายขยะและเพิ่มขนาดรถขนย้ายขยะ รวมถึงได้จัดจ้างบริษัทเอกชนที่รับขนขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย เพื่อเป็นการระบายขยะติดเชื้อที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกวันได้เร็วขึ้น อีกทั้ง ขยะติดเชื้อจากทั่วประเทศมีปริมาณมากขึ้น ทำให้บริษัทเอกชนที่รับจ้างขนขยะติดเชื้อ ต้องขนย้ายไปเผาที่จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อขนย้ายขยะติดเชื้อถึงเตาเผาขยะ ต้องเข้าคิวรอ กว่าจะได้เข้าทำการเผาขยะได้บางครั้งต้องใช้เวลารอเป็นวัน  รวมถึงหลังจากทำการขนย้ายขยะติดเชื้อในล็อตนี้ไปหมดแล้ว ทางโรงพยาบาลสนามไพลิน ก็จะทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณจุดพักขยะเดิม และปรับเปลี่ยนจุดพักขยะติดเชื้อไปไว้ด้านหลัง ให้ห่างจากบริเวณเดิม  เพิ่มรอบการฉีดยาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณที่พักขยะอย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลสนามไพลิน จะปรับปรุงเรื่องขยะติดเชื้อนี้ให้ดีขึ้นและขอความร่วมมือญาติคนไข้หากจะนำของมาเยี่ยมโดยเฉพาะอาหาร ขอให้นำมาแต่เพียงพอเพื่อลดเศษอาหารและ ขยะติดเชื้อ โดยปัจจุบันทางโรงพยาบาลสนามไพลิน มีภาระต้องจ่ายค่าขนส่งขยะปลอดเชื้อไปกำจัดให้บริษัทขนส่งขยะติดเชื้อในราคากิโลกรัมละ 20 บาท

ส่วนเรื่องคนไข้ออกมาเดินรับอาหารเองนั้นอาจเกิดความเข้าใจผิด โดยโรงพยาบาลสนามไพลินจะมีเจ้าหน้าที่จัดการนำอาหารไปส่งให้ผู้ป่วยตามจุดรวมของแต่ละชั้นของโรงพยาบาลสนามไพลินในช่วงเวลาในแต่ละรอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนามไพลิน จะสวมใส่ชุดคล้ายชุดคนไข้ในในโรงพยาบาลขณะปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งหลังเข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณที่คนไข้พักอยู่ ซึ่งอาจจะทำให้คนภายนอกเข้าใจผิดได้ว่าเป็นคนไข้เดินออกมานอกบริเวณ โดยผู้ป่วยที่มาอยู่ในโรงพยาบาลสนาม จะใส่เสื้อผ้าชุดปกติที่ใส่อยู่บ้าน โดยผู้ป่วยจะต้องเตรียมชุดเสื้อผ้ามาเปลี่ยน 10-14 ชุด  และทางโรงพยาบาลสนามมีข้อกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติชัดเจนเรื่องห้ามผู้ป่วยออกมาจากบริเวณอาคารผู้ป่วยโดยเด็ดขาด มีระบบทางเข้า-ออกโรงพยาบาลสนามไพลิน  มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง   พร้อมมีขอบเขตและประตูกั้นชัดเจน แต่ละชั้นภายในอาคาร มีระบบการตรวจสอบผู้ป่วยอยู่ในห้องพัก โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิวันละ 2 ครั้งทุกวัน มีจุดรวมให้บริการรับอาหารแก่ผู้ป่วยทุกชั้นภายในอาคาร ครบทั้ง 3 มื้อ ห้ามผู้ป่วยซักผ้าและแขวนตากไว้ด้านนอกอาคาร และห้ามเปิดหน้าต่าง โดยสื่อสารแจ้งให้ผู้ป่วยทางกลุ่มLine

นายแพทย์สุนทร อินทพิบูลย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามไพลิน กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลสนามจะได้เน้นยำถึงกฎกติกาการสร้างวินัยในตัวผู้ป่วยที่เข้ามารักษาให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญที่สุด คือความรับผิดชอบ ต่อสังคม และความตระหนักของแต่ละคนเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก

สำหรับโรงพยาบาลสนามโรงแรมไพลิน เปิดมาตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ระยะเวลา 3 สัปดาห์ สามารถรับผู้ป่วยได้ถึงวันละ 400 ราย โดยมีการหมุนเวียนเข้าออก และรักษาผู้ป่วยหายแล้วถึงเกือบ 500 ราย  โดยทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลศรีสังวรเข้าเวรประจำ ประมาณ 20 คน

Cr ฤดี ธนวณิชย์วรชัย จังหวัดสุโขทัย