ข่าวภาคเหนือ » พาณิชย์เชียงใหม่ จัดรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน

พาณิชย์เชียงใหม่ จัดรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน

5 สิงหาคม 2021
400   0

Spread the love

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา! จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชน ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม – 4 กันยายน 2564 ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการ “โครงการรถ Mobile พาณิชย์..ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดเชียงใหม่” นำรถ Mobile หรือ รถเร่ ออกให้บริการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพ ตลอดจนเป็นการลดความเสี่ยงจากการเดินทางในการไปจับจ่ายสินค้า ให้แก่ประชาชนในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจากการกระจายผลผลิต และการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อีกด้วย

โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมรถ Mobile ออกจำหน่ายสินค้าทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม – 4 กันยายน 2564 รวมระยะเวลา 30 วัน จำนวนรถ Mobile ทั้งสิ้น 18 คัน ออกให้บริการไม่น้อยกว่า 2 จุด/วัน ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าในราคาขายส่งหรือราคาต่ำกว่าท้องตลาด โดยนำสินค้าอุปโภคบริโภค มากกว่า 70 รายการ อาทิ น้ำตาลทราย ไข่ไก่ น้ำมันพืช ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รวมถึงสินค้าอื่น ๆ ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ อีก 6 หมวด ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม, ซอสปรุงรส, ของใช้ประจำวัน, ผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย, ผลิตภัณฑ์ซักล้าง และยารักษาโรค ออกจำหน่ายให้แก่ประชาชนตามพื้นที่ต่างๆ ทั้ง 25 อำเภอ