ข่าวภาคเหนือ » ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 กองทัพภาคที่ 3 รายงานผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่ภาคเหนือ

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 กองทัพภาคที่ 3 รายงานผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่ภาคเหนือ

3 สิงหาคม 2021
247   0

Spread the love

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 กองทัพภาคที่ 3 รายงานผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 ประจำวันที่ 2 ส.ค. 64 พบว่า

การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ  มียอดผู้ป่วยสะสม ในพื้นที่ จำนวน 34,186 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา จานวน 15,647 ราย  รักษาหายแล้ว จำนวน  18,293 ราย  เสียชีวิต จำนวน 246 ราย ขณะเดียวกันมีการระบาดรายใหม่ของ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 1,080 ราย

ปัจจุบันในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3  มีผู้เดินทางกลับเข้าประเทศไทย ผ่านช่องทาง/ด่านชายแดน  ของกองกำลังป้องกันชายแดน ในความรับผิดชอบของกองกำลังผาเมือง ที่บริเวณสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 ,สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4, จุดผ่านแดนห้วยโก๋น, จุดผ่านแดนถาวรภูดู่   ส่วนกองกำลังนเรศวร ผ่านช่องทางบริเวณ สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่  2 มีจำนวน 1,838 คน  ทั้งนี้ที่ผ่านมากองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตามจุดตรวจ/ด่านตรวจ และสายตรวจโควิด – 19 ในพื้นที่ จำนวน  596  นาย

ในส่วนของ โรงพยาบาลสนามกองทัพบก จำนวน 10 แห่ง ในพื้นที่ ปัจจุบันมีจำนวนเตียงที่สามารถรองรับผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษา ทั้งหมด  971 เตียง  ใช้ไป 362  เตียง คงเหลือรองรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษา จำนวน 906 เตียง  ขณะเดียวกันได้สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิค-19 (สีเขียว) ในจังหวัดพิษณุโลก  นครสวรรค์ พิจิตร น่าน ลำปาง ตาก และจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 346  ราย

ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่า จังหวัดตาก เป็นจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุดรายวันต่อเนื่อง เฉลี่ยวันละ 159 – 170 คน ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่ อำเภอแม่สอด และ อำเภอพบพระ เป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งยังพบการติดเชื้อจากผู้ลักลอบเข้าเมืองอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดมีความรุนแรง และกระทบต่อระบบสาธารณสุขในพื้นที่

ส่วนทางด้านจังหวัดเชียงราย สถานการณ์โดยรวมดีขึ้น มีผู้ติดเชื้อเฉลี่ยรายวัน ประมาณวันละ 26 คน โดยร้อยละ 88 เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ส่วนด้านฝั่งตรงข้าม ในจังหวัดท่าขี้เหล็ก ยังพบการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ป่วยสะสม  1,122  ราย และอยู่ระหว่างรักษา  696  ราย ซึ่งทางการ สหภาพเมียนมา ยังคงประกาศการควบคุมพื้นที่ตามมาตรการของรัฐ ทำให้ กลุ่มคนไทยที่ลักลอบไปทำงานฝั่งท่าขี้เหล็ก ทยอยเดินทางกลับฝั่งไทย ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดของ กองกำลังผาเมือง

    อย่างไรก็ตาม ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 กองทัพภาคที่ 3  สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด -19 โดยสามารถรองรับผู้ติดเชื้อเขาสู่ระบบการรักษาในพื้นที่ 17  จังหวัดภาคเหนือ   ตลอด 24 ชั่วโมง   สอบถามข้อมูลผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 098 – 3458273