ข่าวภาคเหนือ » จับ 2 ร้าน “คางหมูย่างมหาชน” “ลาภ 11” ปล่อยให้ดื่มเหล้าเบียร์ในร้าน พร้อมรวมนักดื่มรวม 24 คน ส่งดำเนินคดีฐานฝ่าฝืนคำสั่งฯ จังหวัดเชียงใหม่

จับ 2 ร้าน “คางหมูย่างมหาชน” “ลาภ 11” ปล่อยให้ดื่มเหล้าเบียร์ในร้าน พร้อมรวมนักดื่มรวม 24 คน ส่งดำเนินคดีฐานฝ่าฝืนคำสั่งฯ จังหวัดเชียงใหม่

31 กรกฎาคม 2021
408   0

Spread the love

จับ 2 ร้าน “คางหมูย่างมหาชน” “ลาภ 11” ปล่อยให้ดื่มเหล้าเบียร์ในร้าน พร้อมรวมนักดื่มรวม 24 คน ส่งดำเนินคดีฐานฝ่าฝืนคำสั่งฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. โดยการอำนวยการของ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายศิริพงษ์ นำภา ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่, เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่, สมาชิก อส. จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ช้างเผือก และ สภ.แม่ปิง ดำเนินการจับกุมสถานประกอบการ จำนวน 2 แห่ง

ร้านที่จับกุมร้านแรก ชื่อร้าน “คางหมูย่างมหาชน” ตั้งอยู่ เลขที่ 36 ซอย 28 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากร้านดังกล่าวเปิดให้บริการและมีลูกค้าใช้บริการภายในร้าน โดยมีการบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยจับกุมผู้ประกอบการ 1 ราย นอกจากนี้ยังจับกุมผู้ใช้บริการ อีก 7 ราย

สำหรับร้านที่ถูกจับกุมร้านที่ 2 ชื่อร้าน “ลาภ 11” ตั้งอยู่ เลขที่ 119 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ เปิดให้บริการและมีลูกค้าใช้บริการภายในร้านโดยมีการบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยจับกุมผู้ประกอบการ 1 ราย พร้อมกันนี้ได้จับกุมผู้ใช้บริการ จำนวน 17 ราย   ทั้งนี้ในส่วนที่เป็นผู้ประกอบการ ชุดจับกุมฯ กล่าวหาว่า “ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 84/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 แบบบูรณาการ” เป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยได้ยินยอมให้ลูกค้าบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง ส่วนผู้ใช้บริการที่ถูกจับกุมทุกราย ชุดจับกุมฯ กล่าวหาว่า “ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 84/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 แบบบูรณาการ” ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม และพื้นที่ต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการทำบันทึกจับกุม และนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ช้างเผือก และ สภ.แม่ปิง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป