ข่าวภาคเหนือ » พาณิชย์จังหวัดลำพูน ปล่อยขบวนรถ Mobile พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชนลดค่าครองชีพ ผ่านทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. 64 – 29 ส.ค. 64 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

พาณิชย์จังหวัดลำพูน ปล่อยขบวนรถ Mobile พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชนลดค่าครองชีพ ผ่านทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. 64 – 29 ส.ค. 64 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

31 กรกฎาคม 2021
244   0

Spread the love

พาณิชย์จังหวัดลำพูน ปล่อยขบวนรถ Mobile พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชนลดค่าครองชีพ ผ่านทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. 64 – 29 ส.ค. 64 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางนิยดา  หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะทำงานกำกับดูแลและประสานงานฯ ร่วมกันปล่อยขบวนรถ Mobile พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชนลดค่าครองชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดลำพูน จำนวน 6 คัน เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ บรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่โดยตรงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  การงดออกนอกเคหะสถานในกรณีที่ไม่จำเป็น ลดการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่ที่มีความเสี่ยงของการแพร่ระบาดฯ ให้กับประชาชนในพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามนโยบายกระทรวงพาณิชย์ โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)

ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนมีกำหนดดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2564 โดยจะมีรถ Mobile จำนวน 6 คัน กระจายตามจุดจำหน่ายครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดลำพูน และในวันนี้ได้กำหนดจุดจำหน่ายในพื้นที่ ประกอบด้วย อำเภอเมืองลำพูน ที่ ลานตลาดโต้รุ่ง, ตลาดอินทร, ตลาดประตูป่า และ ตลาดริมปิง  อำเภอบ้านธิ ที่ตลาด ป.ธุรกิจยนต์ และ บ้านแจ้ซ้อน    อำเภอแม่ทา ที่ตลาดบ้านทากาด, ตลาดเหมืองลึก, ตลาดนัดทาร้องเรือ รวมทั้งหมด 9 จุดจำหน่าย  ซึ่งมีสินค้าที่จำหน่ายรวมมากกว่า 70 รายการ ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการครองชีพ เช่น ไข่ไก่ น้ำมันพืช ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ยารักษาโรค หน้ากากอนามัย และสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน เช่น กระเทียม หอมแดง ลำไย

อย่างไรก็ตาม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้กำชับให้ประชาชนผู้ซื้อ-ผู้ขายทุกพื้นที่  ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19)  อย่างเคร่งครัด.