ข่าวภาคเหนือ » หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 จัดทหารหน่วยสกัดกั้นลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ลาดตระเวน พบผู้ลักลอบเข้าเมืองในไร่ข้าวโพดริมแม่น้ำเมย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 จัดทหารหน่วยสกัดกั้นลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ลาดตระเวน พบผู้ลักลอบเข้าเมืองในไร่ข้าวโพดริมแม่น้ำเมย

31 กรกฎาคม 2021
371   0

Spread the love

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 จัดทหารหน่วยสกัดกั้นลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ลาดตระเวน พบผู้ลักลอบเข้าเมืองในไร่ข้าวโพดริมแม่น้ำเมย

หมวดสกัดกั้นการลักลอบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่ 1 กองร้อยสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 จัดกำลังพลออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณไร่ข้าวโพดใกล้กับริมแม่น้ำเมย บ้านแม่กุหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในระหว่างปฏิบัติภารกิจ ตรวจพบบุคคลสัญชาติไทย พร้อมกระเป๋าสัมภาระ จำนวน 10 คน แบ่งเป็นชาย 2 คน และหญิง 8 คน จากการสอบถามให้การว่า พวกตนได้ลักลอบข้ามแดนมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาอย่างราชอาณาจักรไทย โดยกลุ่มบุคคลดังกล่าวที่ลักลอบข้ามแดนเข้ามาโดยผิดกฎหมาย มีภูมิลำเนา ประกอบด้วย ในพื้นที่ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น, ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี, ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก, ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี, ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์, ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม, ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น, ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี, ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

หน่วยจึงได้ทำการควบคุมตัวบุคคลดังกล่าว ไปตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลสนามเทศบาลนครแม่สอด (สนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน) และดำเนินการกักตัวเป็น จำนวน 14 วัน ซึ่งเมื่อครบกำหนดการกักตัวแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป