ข่าวภาคเหนือ » กองกำลังผาเมืองจัด ฮ.ท. 212 ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉิน (sky doctor) เคลื่อนย้ายผู้ป่วย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด จาก รพ.แม่อาย เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลนครพิงค์ จว.ช.ม.

กองกำลังผาเมืองจัด ฮ.ท. 212 ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉิน (sky doctor) เคลื่อนย้ายผู้ป่วย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด จาก รพ.แม่อาย เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลนครพิงค์ จว.ช.ม.

29 กรกฎาคม 2021
430   0

Spread the love

กองกำลังผาเมืองจัด ฮ.ท. 212 ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉิน (sky doctor) เคลื่อนย้ายผู้ป่วย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด  จาก รพ.แม่อาย เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลนครพิงค์  จว.ช.ม.

ชุดปฏิบัติการบิน กองทัพบก กองกำลังผาเมืองจัด ฮ.ท. 212 ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉิน (sky doctor) เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพศหญิง อายุ 70 ปี มีอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด  จาก รพ.แม่อาย ไปเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลนครพิงค์  อ.แม่ริม จว.ช.ม. ด้วยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่รวดเร็ว ส่งผลให้เข้ารับการรักษาได้ทัน ทำให้ผู้ป่วยปลอดภัย

การปฏิบัติภารกิจดังกล่าว กองทัพภาคที่ 3 ได้ปฏิบัติตามคำสั่งการของกองทัพบก/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยเจ็บกรณีฉุกเฉิน โดยการร้องขอของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยยึดถือบันทึกความตกลง (MOU) เรื่อง การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยานของกระทรวงกลาโหม ระหว่างกระทรวงกลาโหม, กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เมื่อ 29 มิถุนายน 2552

ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหารในการช่วยเหลือประชาชนยามวิกฤตทุกโอกาส