ข่าวภาคเหนือ » กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือเร่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเพื่อรองรับประชาชนที่กลับมารักษาตัวในภูมิลำเนาของตนเอง

กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือเร่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเพื่อรองรับประชาชนที่กลับมารักษาตัวในภูมิลำเนาของตนเอง

21 กรกฎาคม 2021
351   0

Spread the love

จากการที่กระทรวงกลาโหม มีนโยบายให้หน่วยทหารร่วมกับจังหวัดในพื้นที่ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเพื่อรองรับประชาชนที่ต้องการกลับมารักษาตัวในภูมิลำเนาของตนเอง  ซึ่งเป็นการแยกผู้ป่วยควบคุมโรคออกจากชุมชน ให้สามารถจำกัดการแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่  ปัจจุบันกองทัพภาคที่ 3 ได้มอบให้หน่วยทหาร จัดกำลังพล บุคลากรทางการแพทย์ทหาร ทำงานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด ฝ่ายความมั่นคง ในการดูแลประชาชนในชุมชนที่มีการแพร่ระบาด เพื่อนำเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างต่อเนื่อง

โดยที่ มณฑลทหารบกที่ 38 จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดน่าน จัดตั้ง โรงพยาบาลสนามจังหวัดน่านแห่งที่  2  ที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.ภูเพียง เพื่อรองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ป่วยกว่า 300 ราย

ขณะที่กองพลทหารราบที่ 7 ร่วมกับหน่วยขึ้นตรง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 นำรถครัวสนามและเจ้าหน้าที่สนับสนุน อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจังตั้งจัด “ครัวกลาง ปันกันอิ่ม” บริเวณที่ว่าการ อ.แม่ริม ในการปรุงอาหารสดเพื่อส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.64  ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนอยู่ในระหว่างการกักตัวในพื้นที่ ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จำนวนมาก  โดยการดำเนินการมีภาครัฐและเอกชนมาร่วมบริจาควัตถุดิบในการประกอบอาหารเป็นจำนวนมาก   สำหรับโครงการครั้งนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค.64 จนถึงปัจจุบันได้ทำข้าวกล่องแจกจ่ายให้แก่ประชาชนจำนวน 5,500 กล่อง  ทั้งนี้ กองพลทหารราบที่ 7 และหน่วยขึ้นตรงกำหนดจัด “ครัวกลาง ปันกันอิ่ม”เพื่อช่วยเหลือประชาชนจนถึงวันที่ 31 ก.ค.64

ขณะที่มณฑลทหารบกที่  310  ร่วมกับจิตอาสาอำเภอวังเจ้า มอบเป็ดพันธุ์ไข่บางปะกง และไก่พันธุ์ปะดู่ดำ  จากโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายวชิรปราการ มณฑลทหารบกที่  310  ให้กับครู โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ และ ผู้ใหญ่บ้าน ม.11 บ.ศรีคีรีรักษ์  ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จว.ตาก เพื่อให้โรงเรียนและประชาชนนำไปขยายพันธุ์ในพื้นที่ของตนเอง เป็นการสร้างรายได้ให้ครอบครัว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

///กาญจนา   เกตุทองมา รายงานจากกองทัพภาคที่ 3