ข่าวภาคเหนือ » วัดสันมะเกี๋ยง ขอเชิญร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชา ถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษาเสริมดวงชะตา เพิ่มแสงสว่างในชีวิต 24 ก.ค.นี้

วัดสันมะเกี๋ยง ขอเชิญร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชา ถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษาเสริมดวงชะตา เพิ่มแสงสว่างในชีวิต 24 ก.ค.นี้

21 กรกฎาคม 2021
372   0

Spread the love

วันอาสาฬหบูชา ในปีนี้ตรงกันวันเสาร์ที่ 24 ก.ค.2564 ทางวัดสันมะเกี๋ยง ต.สำราญราษฏร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชา ถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษาเสริมดวงชะตา เพิ่มแสงสว่างในชีวิต เพื่อถวายพระภิกษุสามเณรวัดสันมะเกี๋ยง ในวันอาสาฬหบูชา ประจำปีนี้ ซึ่งชุดถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษาเสริมดวงชะตา สามารถบูชาได้ชุดละ 250 บาท รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ เพื่อใช้ในวัด ที่มีพระภิกษุสามเณรในวัด มีจำนวนมากถึง 30 รูปที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ด้วย

จึงขอเชิญชวนศรัทธานักบุญประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมทำบุญได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี พัฒนาวัดสันมะเกี๋ยง เลขที่บัญชี 553-0-35610-9 สามารถออกใบอนุโมทนาบัตรอิเลคทรอนิคส์ได้ โทร 092-9195597 ทุกวัน และขอให้ท่านและครอบครัวเจริญรุ่งเรือง ไม่อด ไม่จน มีปัญญาดุจแสงสว่างแสงเทียน มีอริยทรัพย์ทั้งทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอก

วันอาสาฬหบูชา ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์

การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ในปัญจวัคคีย์ ประกอบด้วย โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะ จึงกลายเป็นพระสาวกและภิกษุองค์แรกในโลก และทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่า “วันพระธรรม” หรือ วันพระธรรมจักร อันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก และ “วันพระสงฆ์” คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก และจัดว่าเป็น”วันพระรัตนตรัย” อีกด้วย

ส่วนวัดสันมะเกี๋ยง ทางวัดได้อัญเชิญ “ไอ้ไข่ พ่อท่านเทิ่ม” จากวัดสระสี่มุม จังหวัดนครศรีธรรมราช มาให้ศรัทธาประชาชนทางภาคเหนือและชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมากราบไหว้ขอพร “ขอได้ไหว้รับ” ไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อขอได้ตามที่ขอแก้บนโดยจุดประทัดถวายน้ำแดง และเสื้อผ้าชุดทหาร และของเล่นเด็กได้ที่วัดสันมะเกี๋ยงแห่งนี้ได้เลย

อย่างไรก็ตาม การเข้าวัดทำบุญทางวัดก็ได้จัดจุดตรวจวัดอุณหภูมิ มีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ อยู่บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าวัด ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้เว้นระยะห่างในการเข้าไปกราบไหว้วัตถุมงคลในวัดด้วย.