ข่าวภาคเหนือ » โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดคลอดผู้ป่วยตั้งครรภ์ติดเชื้อ Covid-19 เป็นรายที่ 2

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดคลอดผู้ป่วยตั้งครรภ์ติดเชื้อ Covid-19 เป็นรายที่ 2

21 กรกฎาคม 2021
303   0

Spread the love

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดคลอดผู้ป่วยตั้งครรภ์ติดเชื้อ Covid-19 เป็นรายที่ 2

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดคลอดผู้ป่วยตั้งครรภ์ติดเชื้อ Covid-19 เป็นรายที่ 2 โดยมีนายแพทย์จิรชัย นิ่มไชยนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม, นายแพทย์เผด็จ บุญมาก หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา และนายแพทย์วิโรจน์ ธนสารไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม เป็นผู้ให้คำปรึกษาทีมสหวิชาชีพแพทย์ โดยมีแพทย์หญิงพรรณอร เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ สูตินรีแพทย์, แพทย์หญิงลัดดา จุลมุสิ วิสัญญีแพทย์ พร้อมด้วย แพทย์หญิงธนพร ธานีตระกูล กุมารแพทย์ เป็นทีมสหวิชาชีพแพทย์ผ่าตัดและดูแลทารก

ผู้ป่วยตั้งครรภ์ติดเชื้อ Covid-19 เพศหญิง อายุ 31 ปี ตั้งครรภ์ได้ประมาณ 38 สัปดาห์ ตรวจพบเชื้อ Covid-19 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลบรรพตพิสัย ถูกส่งต่อเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ต่อมาผู้ป่วยมีอาการเจ็บครรภ์คลอด แพทย์ประเมินว่ามีความจำเป็นต้องผ่าตัดคลอดในห้องคลอดแยกโรค (Isolate LR) เนื่องจากผู้ป่วยตั้งครรภ์เป็นท้องที่ 2 ซึ่งท้องแรกคลอดด้วยวิธีผ่าตัดเช่นเดียวกัน สำหรับการผ่าตัดในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อน โดยทารกเพศชายจะอยู่ในความดูแลของแพทย์และเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย Cohort-NICU และจะได้รับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ต่อไป

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ทำการผ่าตัดคลอดผู้ป่วยตั้งครรภ์ติดเชื้อ Covid-19 แล้วทั้งสิ้น จำนวน 2 ราย ประสบความสำเร็จ ปลอดภัยทั้งคุณแม่และทารก โดยโรงพยาบาลฯ วางแผนการดูแลรักษาและเตรียมการผ่าตัดคลอด ตั้งแต่กระบวนการรับผู้ป่วย, การเตรียมกั้นพื้นที่ภายในโรงพยาบาลตามเส้นทางเคลื่อนย้าย, เตรียมความพร้อมห้องผ่าตัดคลอดเฉพาะสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัย, ประสานทีมสหวิชาชีพเตรียมความพร้อมร่วมกัน อาทิ สูติ-นรีเวชกรรม วิสัญญีวิทยา กุมารเวชกรรม พยาบาล ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด